Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturens krönika, oktober 2017: Staffan Rydén

Hösten är den årstid som kanske allra mest påminner oss om livets naturliga rytm. Den moderna tekniken som vi varje dag möter i hemmet och på jobbet både inbjuder till och kräver, att vi ska vara ständigt uppkopplade och aktiva. Naturen bjuder motstånd och drar långsamt men bestämt sitt vintertäcke över sig och kopplar ur. Den uppladdning som vi gör över natten tar naturen en vinter på sig att fullfölja. Vi lever samtidigt i långa och korta cykler. Den ena uppmuntrar ständigt nya initiativ och förnyelse, den andra eftertänksamhet och långsam men metodisk utveckling.

Så kan också en kulturnämnds arbete beskrivas. Vid sammanträdet 26 oktober beslutade nämnden om 28 uppdrag på tre års sikt till egna bolag och förvaltningar men också många verksamheter med kommuner, ideella föreningar eller stiftelser som ägare. Uppdragen har föregåtts av samtal under nästan ett års tid som har bottnat i en samsyn om hur den långsiktiga utvecklingen ska ta gestalt. De egna utvecklingsstrategierna har stämts av mot kulturnämndens uppsatta mål, den regionala rollen och positionen mot VG2020. Indikatorer har stötts och blötts för att resultaten de kommer visa ska bli meningsfull information till både styrelser och nämnd. Den kvistiga frågan om vad som är kvalitet har luftats och definierats unikt för var och en, både i förhållande till produktion men också i relation till mötet med besökaren, publiken, målgruppen.

Armlängds avstånd är mantrat för kulturen men det bygger också på transparens och förtroende för den bärande grunden för verksamheten. Finns denna är alternativen för hur utmaningarna ska antas i praktiken oändliga men riktningen klar och uttalad. Det ger beredskap att under resan mötas när så behövs för att diskutera oväntade möjligheter eller oanade problem och att kunna lösa dem i gott samförstånd.

Men kulturnämndens detaljbudget ger också stora möjligheter till utveckling i den korta cykeln. Nämndens strategiska områden är långt ifrån uppbundna till den sista kronan och lämnar öppet för nya initiativ under året. Regionfullmäktiges mål för kulturnämnden, att deltagandet i kulturlivet ska öka, har sin motsvarighet i strategiområdet Vidgat deltagande. Detta område har sedan några år haft särskilda riktlinjer – Rätten att deltaga i kulturlivet - med sex angivna insatsområden. På nästa nämndsammanträde kommer också de andra strategiområdena antingen få sina egna riktlinjer eller få dessa uppdaterade. Det gäller Gynna nyskapande, Nyttja tekniken, Öka internationaliseringen och Utveckla kapaciteter. Därmed står nämnden väl rustad att kunna navigera bland olika förslag och alternativ.

Välbesökt kulturting 2017

I våras anordnade kulturnämnden tillsammans med Kultur i Väst och Västarvet ett kulturting som blev mycket välbesökt. Målet var att uppträda enat framför kommuner, kulturliv och det civila samhället i tydliga roller så att det blir enklare att komma framåt i diskussioner och samverkan. Nu följs detta kulturting upp i oktober och november med fyra delregionala dialoger. Målet är att den kulturpolitiska situationen och kulturens utmaningar ska tydliggöras i varje delregion. De flesta andra regioner i Sverige är inte större än våra delregioner så det finns goda skäl att ibland avgränsa synfältet på det viset. Kommunalförbunden har lyssnat av kommunerna som gjort inspel till diskussionen och på samma sätt har förvaltningarna och kulturnämnden föreslagit sina inspel. Det gör att diskussionskartan ser lite olika ut för varje delregion och det är just det som varit avsikten.

Med detta arbete bakom oss och dessa samtal framför oss, finns det goda skäl att se fram emot ett nytt år och en ny vår med förtröstan; att kulturen i Västra Götaland återigen ska blomma upp och att nya frön ska gro.

Staffan Rydén
Kulturchef
Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-31 09:12