Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dags för Trigger Warnings för konst och kultur?

Kulturdebatten den senaste tiden har bland annat handlat om kraven från studenter att kurslitteratur ska förses med Trigger Warnings. Med det menas att innehåll som kan uppröra känslorna eller vara provocerande för någon ska markeras så att personen ifråga ska kunna undvika att läsa texten. Allas uppfattningar ska respekteras och därmed individens rätt att slippa konfronteras med något som motsäger hens uppfattning. En komfortzon ska inrättas där nödvändig kunskap ska kunna inhämtas utan att sinnesfriden blir störd.

Jag associerar till texten på universitetshuset i Uppsala som uppfördes under andra hälften av 1800-talet ”Att tänka fritt är stort – att tänka rätt är större”. Vi som var studenter på slutet av 60- och början av 70-talen häpnade över devisen som tycktes ifrågasätta den fria tankens självklara primat på ett universitet och att själva idén med studier och forskning var att utforska det okända och ifrågasätta det redan kända. Ett kritiskt förhållningssätt var akademins livsluft och i spänningen mellan tes och antites föddes det nya som också innehöll lösningarna för människans framtid.

Idén att det finns ett tänkesätt som är det rätta speglar ett homogent och orörligt samhälle, kravet på Trigger Warnings ett samhälle som är så komplext och motsägelsefyllt att individen kräver att få slippa möta det hen inte gillar. Ett system med Trigger Warnings sätter upp en mur mellan oliktänkande och olikhet för att inom en subkultur återskapa den homogenitet som det öppna samhället inte erbjuder.

Attityden kan lika gärna appliceras på konst och kultur. Devisen om att först och främst tänka rätt skulle kunna motsvaras av Västra Götalandsregionens motto om Det goda livet. Skulle inte ett gott liv kunna vara just att inte bli störd i sina uppfattningar och föreställningar, att få fortsätta traditioner som de alltid varit, att med bibehållen sinnesro kunna leva sitt liv. Samtidigt lever vi nu i en tid då fler kulturer än någonsin möts och konfronterar varandra med olika värderingar, olika traditioner och olika estetik.

I vår vilja att skapa Det goda livet måste vi hela tiden vara medvetna om att vi också samtidigt måste våga ifrågasätta vad detta goda liv är. Vi ska alla kunna göra våra egna val men också skapa samma möjligheter för andra med annan uppfattning att göra sina val. Det goda livet kommer inte att vara ett och detsamma utan mångfald. För att ge alla samma möjligheter måste vi inte alla tycka lika men vara beredda att ta in och förstå våra medmänniskor och därmed ge dem samma möjligheter som de vi förbehåller oss själva.

Konsten hävdar sin rätt att ifrågasätta konsensus och att på torget ropa ut att kejsaren är naken. Konsten tvingar oss att se den andre, hen som är olik oss själva. Konsten ifrågasätter det självklara och öppnar våra ögon. Måtte inte någon kräva Trigger Warnings på konsten i en missriktad omsorg om det goda livet och i en övertygelse om att veta bäst.

Under den helg som just varit, helgen innan midsommar, slogs portarna upp för många uppfriskande och olikartade konstupplevelser.  Själv hann jag med att se två av våra internationellt inbjudna konstnärer på ett Artists in Residence-program på Uddevalla konsthall, likaledes två konstnärskap på konsthallen i Gerlesborg och till sist den femte upplagan av skulpturutställningen på Udden i Hunnebostrand. Samtidigt öppnade både Konsthallen och Röda sten i Göteborg sina sommarutställningar. Västra Götalands konstliv är rikt och detta är bara några axplock av allt som finns. Unna er lite av det goda livet och låt er hänföras, rycka på axlarna, gilla eller ogilla något av allt som står till buds.

Staffan Rydén
Kulturchef
Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30