Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad blir kulturens roll i en storregion?

Frågan om storregioner blir allt mer aktuell och i skuggan av den diskussionen förbereder kulturdepartementet en utveckling av kultursamverkansmodellen. Dessutom har vi, tillsammans med kulturaktörer i Västra Götaland, tagit fram en färdplan för det fortsatta arbetet med vår egen kulturplan, en kulturplan som dessutom nominerats till priset som Sveriges bästa kulturplan. En spännande tid stundar, och förhoppningsvis också en skön sommar.

I går kom beskedet att regeringens indelningskommitté föreslår att Västra Götalandsregionen och Värmland slår sina påsar ihop redan 2019 och bildar en gemensam storregion. Många artiklar och uttalanden har gjorts om för- och nackdelar med storregioner under våren allteftersom kommitténs tankegångar blivit kända. Kulturen har ofta kommit på tapeten fast den egentligen inte tillhör kärnan i regionens ansvarsövertagande från staten.  Det handlar om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Ändå nämns kulturen i samma andetag inte minst på grund av kultursamverkansmodellen som gör att alla landsting/regioner utom Stockholm valt att ta ett regionalt kulturansvar, men också för att Västra Götalandsregionen nämns som ett lyckat exempel på vilken viktig roll kulturen kan spela för att utveckla en storregion.

Diskussionen förs utifrån två utgångspunkter; dels hotet att den nya regionen ska rationalisera bland de stora institutionerna i de gamla landstingen och gå fram med lien i kulturlandskapet, dels förhoppningen att en storregion kan samla resurser men sprida gracerna så att kommuner som aldrig haft råd med större åtaganden kan få hjälp med spektakulära projekt. 

Förutsättningarna ser naturligtvis olika ut från region till region men kärnan i erfarenheterna från Västra Götaland är framför allt att resurserna ökar väsentligt och att kulturpolitiken är jämställd med andra politikområden. Det skapar förutsättningar för kulturtillväxt och nyetableringar i hela regionen. Några exempel som ofta nämns är Vara konserthus och Akvarellmuseet i Skärhamn. 

Vad gäller de stora institutionerna så tror jag att även om det i några enstaka fall blir tal om sammanslagningar i nya storregioner, så kommer framför allt rollen för dessa scenkonstinstitutioner och museer att utvecklas mot att inbegripa ett starkt regionalt perspektiv. Det gör att dessa institutioner, fast de som oftast är döpta efter sin stad, i framtiden måste agera för att nå och angå hela regionen. Deras identitet och uppgift upphör inte längre vid den gamla stadsgränsen när axeln stad-landsbygd bli en mer och mer prioriterad politisk dimension i en tid av snabb urbanisering. Som exempel i vår region har vi samarbetet Göteborg Symfoniker och Vara konserthus, Göteborgsoperans åtagande i Skövde och Folkteaterns nya samarbete med Trollhättan.

Parallellt med besluten om nya storregioner förbereder nu kulturdepartementet en utveckling av kultursamverkansmodellen med arbetsnamnet 2.0. Uppgiften är att hitta former så att modellen inte cementeras eller till och med urholkas ekonomiskt, men också att svara på den framgång den haft för att vitalisera de kommunala kulturagendorna och aptiten på att vara med och påverka i det fria kulturlivet och civilsamhället. Det gör att kulturplanens roll i nästa version måste ses som framför allt kulturpolitisk och inte verksamhetsstyrande. I nuvarande förordning nämns också enbart hur den ska tas fram men inte hur den ska användas under sin livstid. Detta är något som vi i Västra Götalandsregionen nu utvecklar i rask takt. 

Vi har nu publicerat resultatet av vår kick-off för kulturplanen den 9 mars i år. 1 500 post-it lappar från en dag full av workshops har kokats ned till en kort sammanfattning för varje utvecklingsinsats tillsammans med en enkel färdplan för hur arbetet med insatsen kan tänkas fortsätta. Meningen är att vi ska jobba transparent och öppet och hela tiden vara beredda att ta emot initiativ och utvecklingskraft från kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhället. Det ställer krav på oss, Västarvet och Kultur i Väst att vara flexibla och samarbetsinriktade men kan också ge ännu mer fyr under vår gemensamma kulturbrasa så att den lyser upp hela Västra Götaland. Färdplanen för det fortsatta arbetet med kulturplanen finns att se på vår hemsida, www.vgregion.se/kultur/vgrkulturplan

Nästa vecka stundar Almedalen. Som en rolig överraskning nåddes vi igår av budet att vår regionala kulturplan har nominerats till bästa kulturplan av en grupp som kallar sig Konstgrupp Almedalen. Diplom kommer att överlämnas men om det blir ett pris återstår att se. Hur som helst är det uppmuntrande att det stora jobb vi lagt ner på planen uppmärksammas och det inspirerar också till att fortsätta med det arbete vi nu gör för att planen ska vara aktuell och levande och allas vårt redskap för ett vitalt kulturliv i Västra Götaland.

 

En skön sommar önskar


Staffan Rydén

Kulturchef

Västra Götalandsregionen

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30