Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kultursamverkansmodellen under hård press

Den största reformen i kulturpolitiken sedan 70-talet, kultursamverkansmodellen, är under hård press. Reformen är tänkt att sprida makten över kulturen från regering och Statens kulturråd till regionerna ute i landet och sattes i verket 2011. Reformen har varit livligt omdiskuterad från början och bytte i utredningsstadiet namn flera gånger från kulturkoffert till kulturportfölj för att till sist bli samverkansmodellen. De institutioner som tidigare hade anslag direkt från staten befarade att de skulle förlora på reformen genom att den goda staten trädde tillbaka. Flera nationella myndigheter såg sin makt över kulturen begränsas genom att regionerna skulle få rätt att fördela medel som de tidigare haft kontroll över.

För Västra Götalands del innebär reformen att cirka 300 mkr numera överförs från Statens kulturråd till kulturnämnden för att läggas till de medel som regionfullmäktige fördelar vilket är cirka 1 miljard. Detta blir tillsammans kulturnämndens budget på cirka 1,3 miljarder.

Ekonomiskt har regionen skrivit upp anslaget betydligt mer än staten under många år. Förr sade man att statens kaka är liten men säker. I år stämmer inte detta längre. För första gången har Statens kulturråd minskat bidragen till samverkansmodellen. 1,5 %, eller för Västra Götalands del mer än 4 mkr, skars bort i ett beslut i januari detta år. Orsaken är en mix av beslut under riksdagens behandling av kulturbudgeten och interna avvägningar i Statens kulturråd. Resultatet blir att anslaget till kultursamverkansmodellen blivit en mjölkko för att hitta pengar till högljudda särintressen och centralbyråkratiska maktintressen.

Vi får hoppas att den reala nedskärningen av budgeten blir ett engångsfall som beror på den extremt komplicerade parlamentariska situationen förra året. Men att detta överhuvudtaget har inträffat, och att Statens kulturråd ökade på nedskärningen, beror på avsaknaden av kulturpolitisk debatt och konstruktiva politiska samtal om kultursamverkansmodellen. Reformen har tillåtits bli byråkratiserad. Det är en kraftig besvikelse för alla de som arbetat med kulturplaner på regional och kommunal nivå som är villkoret för att som region få del av pengarna. Det ironiska är att samtidigt som modellen inspirerat, helt enligt avsikten, till en aktiv, medveten och långsiktig kulturpolitik på lokal och regional nivå så breder likgiltigheten ut sig på den nationella nivån. De traditionstyngda institutionerna kan också se sig övergivna av staten.

Det kan vara frestande att i detta läge säga; Vad var det jag sa, plädera för en återgång till det gamla och invanda, och därmed kasta ut barnet med badvattnet. Jag tror det skulle vara ett stort misstag. Kulturen börjar få en folklig förankring som aldrig förr. Kulturen börjar bli en naturlig del av politiska överväganden när samhällsutvecklingen diskuteras som aldrig förr. Kulturen spelar större roll än någonsin förr både för människors självförverkligande i ett demokratiskt samhälle och som en del av ett samhällsbygge i samverkan med andra politikområden. Allt detta bygger på att kulturen byggs ”bottom up”, att det finns pengar på lokal och regional nivå att disponera.

Sverige växer så det knakar. 2014 var det första året som befolkningen växte med mer än 100 000 individer på ett år inklusive födelseöverskott, in- och utvandring. Nästan hela Sverige har också fått en befolkningstillväxt. Många svenskar har också sina rötter snart sagt från hela världen. Sveriges befolkning har därmed inte längre självklart Stockholm som den första referenspunkten utanför sin egen region. Det kan lika gärna vara Köpenhamn och Öresund, eller Oslo och Brüssel, eller samarbete på Nordkalotten. Legitimiteten för våra stora institutioner ligger inte längre i Stockholm utan först och främst i regionen, och i den konstnärliga och/eller professionella värld där de verkar som idag undantagslöst är internationell och inte nationell.

Samverkansmodellen är under press men värld att slåss för. Framtiden har alltid legat i det nya oprövade, inte i det gamla och invanda.

Staffan Rydén
Kulturchef 
Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30