Presentationsmaterial om kulturen

Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare – delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kulturen kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Koncernavdelning kultur och kulturnämnden

Lång PowerPoint-presentation av koncernavdelning kultur och kulturnämnden

Kort PowerPoint-presentation av koncernavdelning kultur och kulturnämnden

Presentationer på engelska

Lång PowerPoint-presentation av koncernavdelning kultur och kulturnämnden – engelska

Kort PowerPoint-presentation av koncernavdelning kultur och kulturnämnden – engelska

 

Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:23