Sammanfattningar av beslut i kulturnämnden

Från och med nämndsammanträdet september 2016 kan du här läsa sammanfattningar av alla kulturnämndens beslut.

Beslut i kulturnämnden mars 2018

Beslut i kulturnämnden januari 2018

Beslut i kulturnämnden december 2017

Beslut i kulturnämnden oktober 2017

Beslut i kulturnämnden september 2017

Beslut i kulturnämnden augusti 2017

Beslut i kulturnämnden juni 2017

Beslut i kulturnämnden april 2017

Beslut i kulturnämnden februari 2017

Beslut i kulturnämnden december 2016

Beslut i kulturnämnden oktober 2016

Beslut i kulturnämnden september 2016

Senast uppdaterad: 2018-08-30 15:06