Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden april 2018

Detta är en kort sammanfattning av besluten under kulturnämndens sammanträde den 17 april. Protokollet justeras inom två veckor efter sammanträdet. Först när protokollet är justerat vinner besluten laga kraft. Se länk till protokoll och handlingar.

Kulturnämndens protokoll och handlingar

Kort sammanfattning

Kulturnämnden i Almedalen 2018

1. Kulturnämnden beslutar att medverka under politikerveckan i Almedalen 2018 genom ett seminarium på temat MIK, medie- och informationskunnighet.

2. Kulturnämnden beslutar att bekosta deltagandet för högst två förtroendevalda från nämnden; Kristina Holmgren (M) och Stig Carlsson (S) anmäler intresse av att åka. Därutöver beslutas att Lars Nordström medverkar under Almedalen som representant för Kulturnämnden.

3. Kulturnämnden beslutar att kostnaderna för nämndledamöternas medverkan i Almedalen samt seminariet uppgår till maximalt 150 000 kronor.

Vidare utredning av föreningsarkiven i Västra Götaland

1. Kulturnämnden uppdrar åt kulturchefen att vidare utreda föreningsarkiven i Västra Götaland i samverkan med Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.

2. Medel för den vidare utredningen, 400 000 kr, tas ur budgetposten utredningar och utbetalas till Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg i två omgångar; 200 000 kr för 2018 och 200 000 kr för 2019.

Kompetensväxling 2.0 - sommarsäsongen 2018

1. Kulturnämnden avsätter 300 000 kronor för genomförande av sommarsäsongen 2018 för pilotprojektet Kompetensväxling 2.0.

2. Medlen avsätts från budgetposten strategiområden och utbetalas till Västarvet.

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020

Pressmeddelande: Kulturnämnden avsätter 2 miljoner kronor per år till program för kulturella och kreativa näringar

Uppföljning till Statens Kulturråd 2017

Pressmeddelande: Regionala bidrag ökar inom kultursamverkansmodellen

Extra bidrag till Aeroseum 2018

1. Kulturnämnden avsätter 175 000 kronor som ett extra bidrag till Aeroseum för driften 2018.

2. Medlen tas från budgetposten strategiområden och utbetalas till Aeroseum.

Kulturista 2018

1. Kulturnämnden beviljar 150 000 kronor till Kulturista 2018 förutsatt att Turistrådet Västsverige medfinansierar med lika mycket.

2. Medel tas från budgetpost för information och kommunikation 2018.

Stöd till Kungälvs kommun för Strandverket konsthall 2018

Pressmeddelande: Kulturnämnden beviljar en miljon kronor till Strandverket konsthall för 2018

Senast uppdaterad: 2018-05-04 10:10