Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut i kulturnämnden oktober 2017

1. Detaljbudget 2018

Kulturnämnden fastställer detaljbudgeten för 2018. Under 2018 kommer bland annat tjugoåtta nya uppdrag, för perioden 2018-2020 att börja gälla. Dessutom ges en ramökning av ramanslaget till Folkhögskoleförvaltningen om fyra miljoner kronor. Även Göteborgs symfoniker, Regionteater Väst, Vara konserthus, Nordiska akvarell museet, Läckö slott och Dans och teaterfestivalen får ramhöjningar. Detaljbudget omfattar 1 476 403 000 kronor.

Läs detaljbudgeten i sin helhet i handlingarna till nämnden

Läs mer i pressmeddelandet

2. Yttrande om Demokratitorg

Kulturnämnden godkänner och överlämnar synpunkter och svar på Demokratitorg våren 2017. Dokumentet innehåller kommentarer på de synpunkter och tankar som ungdomar har lämnat från en del av demokratitorgen under 2017.

Kommentarerna finns att läsa i sin helhet i handlingarna till nämnden

3. Motion om litteraturläsning som komplement av Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S)

Kulturnämnden godkänner ett yttrande till motion om litteraturläsning som komplement av Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S). Motionärerna föreslår att litteratur ska erbjudas inom patientvården som komplement till den medicinska behandlingen. VGR bör ha målet att ligga i framkant i detta fält när det gäller metodutveckling.

4. Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2018-2020

Kulturnämnden har beviljat kulturstrategiska utvecklingsstöd till fem organisationer om totalt 1 230 000 kronor. Syftet med de kulturstrategiska utvecklingsstödet är att ge kulturorganisationer möjlighet att driva utvecklingsarbete med längre perspektiv än vad ett vanligt projektstöd medger. Kulturnämnden beslutar om kulturstrategiskt utvecklingsstöd en gång om året och stödet är treårigt.

Se en lista över organisationerna som erhållit kulturstrategiskt utvecklingsstöd

5. Remissvar på utredningen Civilsamhällets minne – förslag till arkivstrategi för Västra Götaland

Kulturnämnden har beslutat att utreda hur en ny övergripande organisation eller samverkansorgan för föreningsarkiven i Västra Götaland kan utformas och genomföras. En gemensam policy ska tas fram, en arbetsordning för de områden som föreslås i Civilsamhällets minne och en strategi för hur verksamheterna kan utvecklas gemensamt ska tas fram.

6. Konferens om världsarv och interkulturell dialog för Europaåret för kulturarv 2018

Kulturnämnden avsätter 500 000 kronor för genomförandet av en konferens om världsarv och interkulturell dialog, detta med anledning av att EU har utsett 2018 till Europa år för kulturarv. Konferensen är en av flera aktiviteter som koncernavdelning kultur planerar för Europaåret för kulturarv 2018. Konferensen ska behandla världsarven i Europa och kulturarv i allmänhet som plattform för interkulturell dialog med bakgrund av migrationen.

7. Konferens Digikult 2018

Sedan 2013 har kulturnämnden avsatt stöd till den årliga konferensen Digikult. Digikult är ett forum för utveckling och samarbete kring frågor om digitalisering och spridning av kulturarvsmaterial. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 480 000 kronor till Västarvet för 2018 års konferens.

8. Ansökan om medel för utställning om fristadsregion Västra Götaland

Västra Götalandsregionen är sedan 2014 medlem i ICORN och en fristadsregion för hotade konstnärer. I detaljbudgeten för 2017 avsatte kulturnämnden 175 000 kronor till högst tre kommuner i Västra Götaland som vill bli fristadskommuner. Hittills är två kommuner, Göteborg och Uddevalla, fristadskommuner. Flera andra kommuner har visat intresse, men den regionala fristadskoordinatorn bedömer att ytterligare en kommun inte kommer att hinna bli fristadskommun under 2017. Med anledning av det har den regionala fristadskoordinatorn ansökt om att få använda de kvarvarande 175 000 kronorna till att genomföra en vandringsutställning i Västra Götaland som berättar om och synliggör fristadsverksamheten.

9. Extra stöd till Nordiska kammarmusikföreningen

Kulturnämnden beviljar 185 000 kronor till Nordiska kammarmusikföreningen för genomförande av verksamheten under 2017.

10. Ansökan om stöd till hyreshöjningar för Läckö slott

Kulturnämnden beviljar 220 000 kronor till Stiftelsen Läckö slott för att täcka kostnader för ökade hyreskostnader under 2017.

11. Medfinansiering av EU-projekt till TILLT AB 

Kulturnämnden beviljar 215 000 kronor till TILLT AB för medfinansiering av EU-projektet FORA. TILLT AB har ett långsiktigt uppdrag från kulturnämnden och är en samhällsaktör som initierar och genomför projekt med kulturlivet och konsten som motor för utveckling i verksamheter och i samhället. TILLT har under åren initierat och genomfört ett flertal omfattande EU projekt. Under 2017-2018 leder TILLT projektet FORA med finansiering från programmet Europe for Citizens. Projektet FORA inkluderar parter från Grekland, Kroatien och Serbien. Projektet handlar om att diskutera och skapa politiska förslag kring integration utifrån frågeställningarna; hur kan integration förbättra medborgarskap och hur kan medborgare förbättra integration enligt ”Action plan on Integration.”

12. Uppdragsbaserade verksamhetsstöd 2018-2020

Kulturnämnden beslutar om uppdragsbaserat verksamhetsstöd till åtta regionala verksamheter. Uppdragsbaserat verksamhetsstöd kallas stödet till de verksamheter som har Västra Götalandsregionen som huvudman, det kan vara regionägda bolag eller regionala förvaltningar. Uppdragen har tagits fram i dialog med verksamheterna under ett års tid. De åtta uppdragsbaserade verksamhetsstöden uppgår till 854 miljoner kronor, vilket är cirka 58 procent av årets budgetram. Det uppdragsbaserade verksamhetsstödet revideras efter tre år.
De regionala verksamheterna som arbetar på uppdragsbaserat verksamhetsstöd är:

  • Västarvet (regional förvaltning)
  • Kultur i Väst (regional förvaltning)
  • Styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor (regional förvaltning)
  • Film i Väst (regionalt bolag)
  • Göteborgs Operan (regionalt bolag)
  • Göteborgs Symfoniker (regionalt bolag)
  • Regionteater Väst (regionalt bolag)
  • Fastighetsnämnden för Konstenheten vid Västfastigheter (regional förvaltning)

Läs mer i pressmeddelandet

13. Långsiktiga uppdrag 2018-2020

Kulturnämnden beslutar om långsiktiga uppdrag till tjugo verksamheter. Långsiktiga uppdrag ges till verksamheter med annan huvudman än Västra Götalandsregionen, och revideras vart tredje år. Uppdragen har tagits fram i dialog med verksamheterna under ett års tid. De åtta uppdragsbaserade verksamhetsstöden uppgår till 180 miljoner kronor, vilket är cirka 17 procent av årets budgetram.

En lista över samtliga tjugo långsiktiga uppdrag finns att läsa i pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 2017-10-30 16:18