Europaåret för kulturarv 2018

2018 var det europeiska kulturarvsåret. Syftet var att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. I Sverige hade Riksantikvarieämbetet en samordnande roll för alla aktiviteter och evenemang som skedde i Sverige under Kulturarvsåret.

I Västra Götaland fanns följande program för kulturarvsåret:

Läs mer

Europaåret för kulturarv 2018 - Riksantikvarieämbetet

European Year of Cultural Heritage

Senast uppdaterad: 2018-12-17 09:56