Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mänskliga rättigheter

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har i uppdrag att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med företrädare för verksamheter inom Västra Götalandsregionen, kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer ska beredningen utveckla metoder för arbetet med mänskliga rättigheter, följa upp och sprida erfarenheter.

VGR:s verksamhet ska präglas av delaktighet, jämlikhet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Här kan du läsa om regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter.

Vallitseva tilanne voi vaikuttaa hankkeisiin ja toimintoihin ja merkitä jatkossa toiminnoille vaikeuksia saavuttaa asetetut tavoitteet ja tunnukset. Uskomme, että pystymme yhdessä käsittelemään syntyviä ongelmia asiantuntevalla tavalla ja pitämään yllä jatkuvaa dialogia. Käänny vastaavan käsittelijän puoleen sosiaalisen kestävyyden osastolla keskustellaksesi mahdollisesta budjetin ja tilityksen/seuranta-aikojen tarkistuksesta.
Fotografi taget framifrån på sex personer som står i grupp.
Tolv mål med tillhörande åtgärder och indikatorer som följs upp. Det hittar du i VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter. Sveriges enda!
Fotografi taget framifrån. Två glada tjejer klättrar tillsammans på en klättervägg.
Här kan du läsa mer om organisationsstöd, verksamhetsstöd och våra två stipendier.
Fotografi taget framifrån. En grupp personer som bär en prideflagga med Västra Götalandsregionens logotyp i samband med West pride
West Pride är ett stort årligt hbtq-evenemang som lockar många besökare. Årets festivalen (3-7 juni) blir av mer digital karaktär. Den 7 juni kommer det flaggas som kompensation för paraden.
Fotografi taget framifrån. Två kvinnor tittar fokuserat på en datorskärm.
Vi erbjuder webbutbildning i barnrätt, i "För varje människa" - VGR:s plan för mänskliga rättigheter och bemötande av personer med funktionshinder. Dessutom finns en fördjupningsutbildning i mänskliga rättigheter.
Fotografi taget framifrån. Sex personer sitter vid ett runt bord och pratar.
Beredningen för mänskliga rättigheter har fem samråd där beredningen politiker träffar företrädare för organisationer och civilsamhället. Samråden är forum där deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån sina olika roller.
Fotografi taget framifrån. Två kvinnor diskuterar.
Att arbeta människorättsbaserat innebär att göra en analys av vilka mänskliga rättigheter verksamheten ansvarar för och se till så att det följs upp. Här hittar du en film och vi berättar om några pilotprojekt.
Fotografi taget framifrån. Tre ungdomar utomhus.
Här kan du läsa om praktikplatser på avdelningen, samt om möjligheten att skriva uppsats om arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa.
Fotografi taget framifrån. Två personer sitter i en busskur med glasväggar.
Här hittar du information om tillgänglighet i din vardag, så att du kan avgöra om du kan besöka platsen. Tillgänglighetsdatabasen är unik i Sverige.
Senast uppdaterad: 2020-04-30 08:59