Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Antidiskrimineringsbyrån Väst får årets människorättsstipendium

Antidiskrimineringsbyrån Väst, före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, får i år motta människorättsstipendiet på 100 000 kr för sitt viktiga arbete. Byråns mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

– Antidiskrimineringsbyrån Väst arbetar för rättvis behandling av alla människor och för att motverka diskriminering på grund av bland annat etnicitet, ras, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariationer, säger Louise Åsenfors, vice ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter, om årets stipendiat.

Byrån ger enskilda personer gratis stöd och rådgivning i frågor som rör diskriminering och hjälper enskilda att få upprättelse när de utsatts för diskriminering och kränkande särbehandling. De utbildar och folkbildar om diskriminering och likabehandling, lyfter röster från grupper som diskrimineras och håller föreläsningar vid MR-dagarna, West Pride och andra evenemang. Verksamheten bidrar också med sin expertis i referensgrupper och nätverk samt rådger sina medlemsorganisationer.

Beredningen för mänskliga rättigheters motivering

Så här lyder beredningens motivering;Antidiskrimineringsbyrån Väst är en viktig aktör för att synliggöra och uppmärksamma mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Organisationen ger gratis råd och stöd till enskilda personer som utsatts för diskriminering och kränkande särbehandling men har också ambitionen att genom utbildning och opinionsbildning förändra samhället. Utifrån ett intersektionellt perspektiv synliggör och påverkar organisationen diskriminerande och förtryckande maktstrukturer i samhället. Västra Götalandsregionen vill med stipendiet för mänskliga rättigheter 2020 uppmärksamma det viktiga arbete som Antidiskrimineringsbyrån Väst gör för invånarna i Västra Götaland. Stipendiet går till en professionell, klok och tuff aktör i kampen för alla människors lika värde”.

Den 1 december får Antidiskrimineringsbyrån Väst digitalt motta människorättsstipendiet på 100 000 kronor i samband med regionfullmäktiges sammanträde.

Kontaktperson för frågor

Louise Åsenfors, vice ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter
louise.asenfors@vgregion.se
Tel: 0702-00 99 99

Maria Talja, regionutvecklare avdelning social hållbarhet
maria.talja@vgregion.se
Tel: 0722-07 31 29

 


Senast uppdaterad: 2020-11-10 14:29