Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Genomförande av barnkonventionen i VGR

En barnhand och en vuxen hand har handlflatan mot en röd stenvägg
Fotograf: Maja Kristin Nylander

Västra Götalandsregionens arbete med barnkonventionen är sektorsövergripande, barn och unga finns inom alla verksamhetsområden. Barnen i Västra Götaland deltar i utbildning och kultur, är patienter inom sjukvård och tandvård och reser med kollektivtrafik. De är närstående till svårt eller kroniskt sjuka personer, till exempel föräldrar eller syskon, och barn till anställda i Västra Götalandsregionen.

Genomförande av barnkonventionen

Beslutsfattare, politiker, chefer och medarbetare bär ett gemensamt ansvar för att alla barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. I Västra Götalandsregionens budget 2020 framhålls att barnrättsarbetet fortsatt måste stärkas och vara vägledande i VGR:s beslutsprocesser. Beredningen för mänskliga rättigheter ska bidra med tolkning och tillämpning i organisationen. Som stöd finns avdelning social hållbarhet. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag och VGR måste fortsätta sitt aktiva arbete med att genomföra den.

Tre åtgärder i fokus för det övergripande arbetet

Arbetet med genomförandet av barnkonventionen pågår på flera olika nivåer i VGR, både strategiskt och operativt i förvaltningar och bolag. På en regionövergripande nivå sker arbetet främst genom För varje människa - Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017–2020.

I handlingsplanen för mänskliga rättigheter har tre åtgärder fokus på barnkonventionen, följ länkarna för att läsa mer om de olika åtgärderna:

Läs mer om handlingsplanen För varje människa


Senast uppdaterad: 2021-06-02 10:53