Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys

Prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser görs för att beslut och åtgärder ska följa barnkonventionen. Det är ett hjälpmedel för hur Västra Götalandsregionen kan bli bättre på att efterleva barnkonventionen.

Till hjälp kommer en regional vägledning finnas som tas fram av avdelning social hållbarhet på koncernkontoret. Den är tänkt att fungera som inspiration och vägledning i hur beslut och åtgärder kan vara i linje med barnets mänskliga rättigheter. Den regionala vägledningen kommer att publiceras på webben när den är klar. Utgångspunkter för den regionala vägledningen är de nationella vägledningar som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Barnombudsmannen (BO) tog fram år 2018.

SKR prövning av barnets bästa - ett verktyg för styrning och ledning.pdf

BO prövning av barnets bästa - ett stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner.pdf

Emma Broberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-09 14:39