Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys

Prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser görs för att beslut och åtgärder ska följa barnkonventionen. Det är ett hjälpmedel för hur Västra Götalandsregionen kan bli bättre på att följa barnkonventionen.

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige och det ställer högre krav på VGR att pröva och analysera barnets bästa. FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar att prövning och analys av barnets bästa ska göras vid förändringar och frågor som rör barn. Det gäller både för barn som grupp och det enskilda barnet. Det kan till exempel gälla framtagande av policydokument och budget, nedläggningar av skolor, byggande av bostadsområden och förändringar i verksamheter. Om du ska bereda ett ärende eller om du arbetar i en verksamhet där nya rutiner ska tas fram behöver en prövning och analys av barnets bästa göras.

Som en hjälp för att göra prövning och analys har VGR tagit fram en regional vägledning. Den är tänkt att fungera som inspiration och stöd för att bedöma vad som är barnets bästa i beslut och åtgärder. Utgångspunkter för den regionala vägledningen är de nationella vägledningar som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Barnombudsmannen (BO) tog fram år 2018.

Innan du börjar

Innan du börjar arbetet med att göra en prövning av barnets bästa är det viktigt att ha grundkunskap om barnkonventionen. Genomför gärna webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik innan för att få en förståelse för barnets rättigheter. Vi rekommenderar också att gå igenom de tre korta filmerna nedan om hur en prövning och analys går till och vad en bör tänka på.

Webbutbildningen - från teori till praktik

 

 

Under prövningen

Det är viktigt att dokumentera varje steg av en prövning och analys. Använd formuläret för att samla ihop underlaget och dina slutsatser:

Formulär för prövning och analys av barnets bästa

Ladda ner formuläret till din dator för att kunna fylla i det. 

Emma Broberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-11 09:16