Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så förbereder vi oss inför att barnkonventionen blir lag

En barnhand och en vuxen hand som håller varandra i handen framför en röd stenvägg.
Fotograf: Maja Kristin Nylander

Den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Här nedan ger vi förslag på hur ni kan förbereda er.

Öka kunskapen om barnets rättigheter

Har din verksamhet inte påbörjat ett barnrättsarbete föreslår vi att ni börjar med att gå webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik. Utbildningen är en grundutbildning som med fördel görs tillsammans med arbetsgruppen. Tanken är att deltagarna efter utbildningen ska ha kunskap för att kunna upprätta strukturer och rutiner för arbetet med barnets rättigheter.

Webbutbildningen finns i två versioner, en som vänder sig till medarbetare i VGR och en som är öppen för alla som är intresserade att lära sig mer om barnets rättigheter:

Till webbutbildningen för medarbetare i VGR (kräver inloggning)

Till webbutbildningen som är öppen för alla

Utse någon som samordnar arbetet med barnets rättigheter

Det är viktigt att det finns en funktion, som tillsammans med chefen, ansvar för att samordna arbetet med barnets rättigheter. Den personen bör ha särskild barnrättskompetens och kunskap om hur barnkonventionen kan omsättas i den egna verksamheten. I Västra Götalandsregionen finns funktionen ombud för barnets rättigheter som utbildas av avdelning social hållbarhet. Ombuden ska ha barnrättskompetens och har i uppdrag att samordna arbetet med barnets rättigheter.

Utbildning ombud för barnets rättigheter

Senast uppdaterad: 2019-09-11 17:01