Samrådet för ålder

I samrådet för ålder samlas representanter från kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen och organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barns och äldres mänskliga rättigheter. Syftet med samrådet är att samla erfarenheter och kunskaper från civilsamhället för att främja och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med barns och äldres mänskliga rättigheter.

Organisationer

Bris
www.bris.se

Göteborgs Räddningsmission
www.raddningsmissionen.se

Fryshuset
www.fryshuset.se

Pensionärernas Riksorganisation – PRO
www.pro.se

Rädda Barnen
www.raddabarnen.se

Sveriges pensionärsförbund – SPF Seniorerna
www.spf.se/goteborgsdistriktet

Tjejjouren Väst
www.tjejjourenvast.se

Anteckningar samråd ålder

Titel