Samrådet för funktionshindersfrågor

Samrådet för funktionshindersfrågor samlar företrädare för organisationer som främjar personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Samrådet bör bestå av företrädare för olika former av funktionsnedsättningar: gruppen svårt att se, gruppen svårt att höra, gruppen svårt att röra sig, gruppen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information och gruppen svårt att tåla vissa ämnen.

Här hittar du kontaktuppgifter till de företrädare som är med i samrådet den här mandatperioden. Här finns också anteckningar och presentationer från mötena.

Kontaktuppgifter

Företrädare för gruppen svårt att se

Britt Artursson
SRF väst
Skaraborgsgatan 34 D
532 30 Skara
Telefon: 0511-347970
Mobil: 0706-535910
E-post: skaraborg@srf.nu

Erik Lönnroth
Synskadades Riksförbund Göteborg
Postadress: c/o Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Mobil:0723-320104
E-post: erik.lonnroth@srfgoteborg.se

Företrädare för gruppen svårt att höra

Hans Hedström
HRF
Åtorps Udde 23
443 31 Lerum
Telefon: 0302-141 78
E-post: h.hedstrom@telia.com

Kenneth Sandberg
VG dövas länsförbund
Drakblommegatan 21,
417 20 Göteborg
Mobil: 0738-410560 (endast SMS)
E-post: vgdl.kenneth@gmail.com

Företrädare för gruppen svårt att röra sig

Lena Svensson
RBU Bohuslän
Ridhusgatan 7/1103
451 42 Uddevalla
Telefon: 0522-886 22
Mobil: 0765-55 18 75
E-post: lensve1964@outlook.com

Mona Eriksson
Reumatikerdistriktet Göteborg
Pärt Antons gata 106
426 79 Västra Frölunda
Mobil: 0702-81 20 12
E-post: monadianaeriksson@gmail.com

Företrädare för gruppen svårt att tåla vissa ämnen

Kent Olaisson
Diabetesföreningen VG
Grangärdesvägen 11b
445 56 Surte
Mobil: 0708-981511
E-post: kent.olaisson@telia.com

Lisbeth Schmauch
Astma- och Allergiföreningen VG-väst
Hälleflundregatan 48
426 58 Västra Frölunda
Telefon: 031-92 94 92
Mobil: 0708-600 524
E-post: lisbeth.schmauch@gmail.com 

Företrädare för gruppen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

Bengt Fernström
FPS Schizofreniförbundet - Afasi Skaraborg
Hallonstigen 2
543 32 Tibro
Telefon: 0706-36 58 20
E-post: bfm.01@telia.com

Elaine Johansson
FUB Västra Götaland, HSO VG
Glasbergsgatan 59
431 34 Mölndal
Telefon: 0706-10 86 24
E-post: elaine.w.johansson@telia.com

Ulla Adolfsson
Autism och Aspergerföreningen distrikt Göteborg
Röds Norgård 8
423 34 Torslanda
Mobil: 070-714 22 20
E-post: ullaad@gmail.com

Anteckningar samråd funktionshinderfrågor

Titel
Senast uppdaterad: 2018-09-04 12:34