Samrådet för mänskliga rättigheter

Samrådet samlar företrädare från organisationer har som sin huvudsakliga verksamhet att brett främja de mänskliga rättigheterna utan avgränsning till en eller ett fåtal specifika diskrimineringsgrunder. Samrådet bör dessutom särskilt inkludera organisationer som har som sin huvudsakliga verksamhet att främja antirasism och/eller religionsfrihet.

Samrådet för mänskliga rättigheter samlar företrädare för tio organisationer som på olika sätt främjar de mänskliga rättigheterna i Västra Götaland.

Kontaktuppgifter

DHR Region Västra Götaland
www.dhr.se/vastragotaland

FN-förbundet Göteborg
http://fn.se/goteborg/

Göteborgs Rättighetscenter - GRC
http://gbgrc.se/

Ibn Rushd Studieförbund Västra
http://www.ibnrushd.se/index.php/norra-goetaland12

IM, individuell människohjälp Region Väst
https://manniskohjalp.se/integration/sverige/region-vast

Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
http://www.integrationsforumtrollhattan.se/

Interreligiösa Centret 
http://interreligiosacentret.se/

Sensus Studieförbund – Västra Sverige
http://www.sensus.se/I-ditt-lan/vastragotaland/

Stadsmissionen
http://www.stadsmissionen.org/

Kommittén för rättighetsfrågor – Västra Götalandsregionen
Kontaktperson: Kristina Grapenholm, ordförande (L)
E-post: kristina.grapenholm@folkpartiet.se

Kontaktperson: Peter Legendi, vice ordförande (S)  
E-post: peter@legendi.se

Anteckningar samråd mänskliga rättigheter

Titel