Ekonomiska bidrag

Här hittar du information om hur du kan söka de bidrag som kommittén för mänskliga rättigheter delar ut: organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.

För dig som vill söka bidrag

Ansökningsperioden för organisationsbidrag 2019 är slut. Tack till alla som har ansökt! Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om organisationsbidrag i december.

Riktlinjer för organisationsbidrag


Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan delas ut till organisationer som arbetar för nationella minoriteter, barnrätt, hbtq-personer samt paraplyorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationers långsiktiga och systematiska arbete med att främja mänskliga rättigheter för:

  • Nationella minoriteter (romer, samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar)
  • Barn
  • Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
  • Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer (endast paraplyorganisationer)

Verksamhetsbidrag delas ut för tre år i taget (2017-2019). Varje år görs en uppföljning av föreningarnas arbete i form av en skriftlig rapportering och dialogmöten med föreningarna. Nästa ansökningperiod öppnar hösten 2019 (inför 2020).

Vania Costa Timback

Organisationsbidrag
Telefonnummer

Fredrik Carlson

Verksamhetsbidrag
Telefonnummer

Emma Broberg

Projektbidrag
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-19 11:16