Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska stöd

Bilden visar två barn som klättrar på en klättervägg.
Fotograf: Paul Björkman

Här hittar du information om hur du kan söka ekonomiska stöd kopplade till mänskliga rättigheter och social hållbarhet: organisationsstöd och verksamhetsstöd.

Nu utlyser vi våra ekonomiska stöd!

Ansökningsperioden för organisationsstöd och verksamhetsstöd 2020–2022 är öppen från den 11 september till den 15 oktober 2019. Nedan hittar ni mer detaljerad information om de två olika ekonomiska stöden.

Det är viktigt att ni uppfyller de grundläggande villkoren för att kunna beviljas ekonomiskt stöd. Kontrollera detta genom att ta del av riktlinjerna innan ni börjar att fylla i ansökningsblanketten. 

Regionstyrelsen beslutar om organisationsstöd och verksamhetsstöd den 17 december 2019.

Välkommen med din ansökan!

Organisationsstöd

Organisationsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Syftet är att stödja föreningar eller organisationer för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Riktlinjer för organisationsstöd 

Ansökningsblankett organisationsstöd

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Riktlinjer för verksamhetsstöd

Ansökningsblankett verksamhetsstöd

Film om hur du ansöker om ekonomiskt stöd

Stipendier

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen ut två stipendier: ett människorättsstipendium och ett parasportstipendium. Här kan du läsa mer om dessa.

Vania Costa Timback

Organisationsstöd och verksamhetsstöd
Telefonnummer
Barnrätt och paraplyorganisationer

Ellen Lageholm

Verksamhetsstöd
Telefonnummer
Nationella minoriteter och hbtq-föreningar
Senast uppdaterad: 2019-09-11 10:55