Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Bilden visar två barn som klättrar på en klättervägg.

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för mänskliga rättigheter som bereder förslag om ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Genom beredningen för mänskliga rättigheter finns följande stöd:

Projektstöd för 2021. Sista ansökningsdag har passerat, handläggning pågår. Under samma period finns även möjlighet att söka projektstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa. Läs mer här. 

Verksamhetsstöd för 2021-2022 med inriktning hbtq/pridefestival
Sista ansökningsdag har passerat, handläggning pågår.

Verksamhetsstöd för 2021-2022 riktat mot föreningar Sverigefinnar/Tornedalingar. Ungdomsverksamhet prioriteras
Sista ansökningsdag har passerat, handläggning pågår. 

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Beredningen för mänskliga rättigheter kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att förstärka förutsättningarna för mänskliga rättigheter och minska skillnader i hälsa och livsvillkor i Västra Götaland.

Ekonomiskt stöd kan sökas av civila samhället för regionala projekt eller till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Projekten ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett stöd som kan delas ut till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Riktlinjer för verksamhetsstöd

Infoblad Verksamhetsstöd hbtq/pride

Infoblad Verksamhetsstöd för föreningarna inom sverigefinnar/tornedalingar

Så här söker du stöd

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt stöd från beredningen för mänskliga rättigheter samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på följande sidor:

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom social hållbarhet - mänskliga rättigheter

Ansökningsblankett för projektstöd

Ansökningsblankett för verksamhetsstöd

Regionstyrelsens beslut 

Organisationsstöd

Organisationsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Syftet är att stödja föreningar eller organisationer för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Riktlinjer för organisationsstöd 

 

Stipendier

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen parasportstipendiet. Här kan du läsa mer om dessa.

Vania Costa Timback

Organisationsstöd och verksamhetsstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Barnrätt och paraplyorganisationer

Fredrik Carlson

Projektstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd

Senast uppdaterad: 2017-03-27 15:44