Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Bilden visar två barn som klättrar på en klättervägg.

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för mänskliga rättigheter som beslutar om ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Beredningen för mänskliga rättigheter öppnar nu möjlighet att söka projektstöd för 2021. Sista ansökningsdag är 16 november 2020.

Under samma period finns även möjlighet att söka projektstöd för social hållbarhet med inriktning folkhälsa. Läs mer här. 

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Beredningen för mänskliga rättigheter kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att förstärka förutsättningarna för mänskliga rättigheter och minska skillnader i hälsa och livsvillkor i Västra Götaland.

Ekonomiskt stöd kan sökas av civila samhället för regionala projekt eller till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Projekten ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Så här söker du stöd

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt stöd från beredningen för mänskliga rättigheter samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på följande sidor:

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom social hållbarhet - mänskliga rättigheter

Ansökningsblankett för projektstöd

Regionstyrelsens beslut 

Ansökningsperioden för organisationsstöd och verksamhetsstöd 2020–2022 var öppen mellan den 11 september till den 15 oktober 2019. Regionstyrelsen beslutade om vilka föreningar som blev beviljade organisationsstöd och verksamhetsstöd kopplat till mänskliga rättigheter på sammanträdet den 17 december 2019. Se nedan protokollsutdrag och fördelning av ekonomiskt stöd 2020. 

Organisationsstöd

Organisationsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Syftet är att stödja föreningar eller organisationer för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Riktlinjer för organisationsstöd 

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Riktlinjer för verksamhetsstöd

Stipendier

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen ut två stipendier: ett människorättsstipendium och ett parasportstipendium. Här kan du läsa mer om dessa.

Vania Costa Timback

Organisationsstöd och verksamhetsstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Barnrätt och paraplyorganisationer

Fredrik Carlson

Projektstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd
Senast uppdaterad: 2020-09-25 11:31