Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiskt stöd

Bilden visar två barn som klättrar på en klättervägg.
Fotograf: Paul Björkman

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för mänskliga rättigheter som bereder förslag om ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Ekonomiska stöd ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. Nedan kan du ta del av policyn:

Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. 

Genom beredningen för mänskliga rättigheter kan du söka projektstöd till utvecklingsprojekt, verksamhetsstöd och organisationsstöd.

Projektstöd till utvecklingsprojekt

Beredningen för mänskliga rättigheter kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att förstärka förutsättningarna för mänskliga rättigheter och minska skillnader i hälsa och livsvillkor i Västra Götaland.

Ekonomiskt stöd kan sökas av civila samhället för regionala projekt eller till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Läs mer om hur du söker projektstöd:

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom social hållbarhet - mänskliga rättigheter

Ansökningsblankett för projektstöd

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett stöd som kan delas ut till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för:

  • barn
  • nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)
  • hbtq-personer
  • hbtq/pridefestival
  • personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Syftet är att stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.

Riktlinjer för verksamhetsstöd

Infoblad Verksamhetsstöd hbtq/pride

Infoblad Verksamhetsstöd för föreningarna inom sverigefinnar/tornedalingar

Ansökningsblankett för verksamhetsstöd

Organisationsstöd

Organisationsstöd är ett treårigt stöd som kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar. Syftet är att stödja föreningar eller organisationer för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga till drift- och/eller administrativa kostnader.

Riktlinjer för organisationsstöd 

Regionstyrelsens beslut för ekonomiskt stöd 2021

Pris och stipendium

Beredningen för mänskliga rättigheter delar årligen parasportstipendiet. Här kan du läsa mer.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet delar årligen ut pris för social hållbarhet. Här kan du läsa mer.

Vania Costa Timback

Organisationsstöd och verksamhetsstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Barnrätt och paraplyorganisationer

Fredrik Carlson

Projektstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Projektstöd

Senast uppdaterad: 2021-02-24 12:55