Dags för ett tredje juridiskt kön?

Vad blir konsekvenserna för staden/regionen med ett tredje kön? Ulrika Westerlund presenterar Sveriges första transutredning. Seminarium den 21-22 maj i samverkan med Göteborgs stad.

Få normer är så starka som föreställningen om två kön. Allt från familjejuridik och idrottsliv till omklädningsrum och toaletter är organiserade utifrån flicka-pojke, man-kvinna. Hur ser då levnadsvillkoren ut för personer som på olika sätt bryter mot normer kring kön? Som har ett uttryck eller identitet som inte ryms inom mallen?

Kom och lyssna när regeringens utredare, Ulrika Westerlund, berättar om transpersoners levnadsvillkor och vilka förslag som överlämnats till regeringen! På vilket sätt skulle ett eventuellt tredje kön påverka kommunal verksamhet? Hur fångas könsidentitet upp i arbetet med aktiva åtgärder?

Ulrika Westerlund var RFSL:s förbundsordförande mellan 2010 och 2016. Ulrika överlämnade den första nationella transutredningen "Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner" i december 2017 till regeringen.

Anmälan 22 maj - för dig som är anställd inom Västra Götalandsregionen

Anmälan 21 maj - för dig som inte är anställd inom Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2018-05-03 16:03