Forskning och utveckling

Nedan beskrivs pågående och kommande studier om mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter, som finansieras av kommittén för mänskliga rättigheter. I menyn till vänster hittar du färdigställda rapporter.

Pågående: Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade verksamheter

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Studien kommer att analysera hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Studien startar den 1 juli 2018 och pågår till juni 2019.

Forskare: Elin Lundsten, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet och Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs universitet.

Har du varit patient på en hbtq-diplomerad verksamhet och vill delta i studien? Läs mer!

Är du personal på en hbtq-diplomerad verksamhet och vill delta i studien? Läs mer!

Pågående: Fördjupningsstudie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård (2017-2019)

Under 2015-2017 finansierade kommittén en studie om mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden. Studien visade att det krävs mer kunskap om när vården brister i mötet med personer med psykisk ohälsa. 2017-2019 finansierar kommittén för mänskliga rättigheter en fördjupad studie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård. Materialet består av avidentifierade anmälningar till patientnämnderna från 2017, där hälften har skrivits av en patient och/eller närstående och hälften har nedtecknats av en handläggare.

Forskare: Anna Råberus, doktorand vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Handledare: Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap

Referensgrupp: Styrgruppen för projektet "Att komma till sin rätt" (vårdpersonal och egenpecialister/fd patienter inom Psykosvårdkedja Nordost (PNO) samt representanter från kunskapscentrum för psykisk hälsa och avdelning mänskliga rättigheter.

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters uppdragsforskning

I kommitténs riktlinjer för uppdragsforskning kan du läsa mer om varför kommittén för mänskliga rättigheter arbetar med uppdragsforskning, och vilka kriterier som ansökningarna bedöms utifrån.

Kommittén för mänskliga rättigheters riktlinjer för uppdragsforskning (pdf)

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-17 11:37