Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jämställdhet

Här kan du läsa mer om den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017, handlingsplanen för CEMR-deklarationen, broschyren om jämställdhetsintegrerad budgetprocess och Jämställd regional tillväxt.

Jämställd regional tillväxt

Västra Götalandsregionen har med finansiering av Tillväxtverket tagit fram och genomför en handlingsplan för jämställd regional tillväxt för perioden 2016-2018. Syftet med arbetet är att bidra till mer jämlika och jämställda arbets- och levnadsvillkor för kvinnor och män i Västra Götaland. Handlingsplanen innehåller aktiviteter inom tre prioriterade områden:

  • Synliggöra ojämlikhet genom kartläggningar av nuläget
  • Utbildning – bryta trender i utbildningsval genom normkritik
  • Främja jämställdhet vid fördelning av regionala utvecklingsmedel

Genomförandet kommer att ske inom ramen för ett partnerskap som bygger på ett samverkansavtal med kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala resurscentra och Västra Götalandsregionen.

Handlingsplan Jämställdhet gör skillnad

Inom ramen för handlingsplanen om att skapa jämställd regional tillväxt finns följande utvärderingar, stödmaterial och rapporter:

Utvärdering av Jämställdhet gör skillnad

Stödmaterial till Jämställdhet gör skillnad vid studie- och yrkesvägledning

Rapport om jämställt föreningsliv i Västra Götaland

Rapport om unga röster om Falköping

Rapport om unga röster om Sotenäs

 

 

Jämställt Västra Götaland 2014-2017

Länsstyrelsen och avdelning rättighet har tillsammans tagit fram en länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Strategin är tänkt att fungera som en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Målgruppen är offentlig verksamhet, men även idéburen sektor och näringsliv kan ansluta sig till arbetet.

Syftet är att anpassa och konkretisera nationella jämställdhetspolitiska mål till regionala förutsättningar, fördjupa samverkan mellan centrala aktörer, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning och skapa bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken. Arbetet utgår från ett regeringsuppdrag och återrapporterades till utbildningsdepartementet den 15 februari 2014 och beslutades i regionfullmäktige den 11 februari 2014.

Jämställt Västra Götaland

CEMR-deklarationen

2008 antog Västra Götalandsregionen den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), som tagits fram av Council of European Municipalities and Regions.

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen engelska

Jämställdhetsintegrerad budgetprocess

En jämställdhetsintegrerad budgetprocess innebär att jämställdhet beaktas i överenskommelser, verksamhetsplanering och detaljbudget som alla verksamheter arbetar med. En jämställdhetsintegrerad budgetprocess kan bidra till att jämställdhetsarbetet blir mer systematiskt och strukturerat – och leda till ökad jämställdhet i verksamheterna. Avdelning rättighet har samordnat arbetet med att ta fram en broschyr om jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Broschyr Vägen till en jämställd budget

Maria Talja

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-06 15:13