Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Jämställdhet

Familj

Här kan du läsa mer om den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022, handlingsplanen för CEMR-deklarationen och broschyren om jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Jämställt Västra Götaland 2019 - 2022

Västra Götalandsregionen har anslutit sig till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2019 – 2022. Strategin är tänkt att fungera som en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Målgruppen är offentlig verksamhet, men även idéburen sektor och näringsliv kan ansluta sig till arbetet.

Syftet är att anpassa och konkretisera nationella jämställdhetspolitiska mål till regionala förutsättningar, fördjupa samverkan mellan centrala aktörer, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning och skapa bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken. Västra Götalandsregionens styrdokument för att genomför jämställdhetsstrategin är:
Målen för social hållbarhet

CEMR-deklarationen

2008 antog Västra Götalandsregionen den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), som tagits fram av Council of European Municipalities and Regions. Västra Götalandsregionens styrdokument för att genomföra CEMR-deklarationen är:   

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen engelska

Jämställdhetsintegrerad budgetprocess

En jämställdhetsintegrerad budgetprocess innebär att jämställdhet beaktas i överenskommelser, verksamhetsplanering och detaljbudget som alla verksamheter arbetar med. En jämställdhetsintegrerad budgetprocess kan bidra till att jämställdhetsarbetet blir mer systematiskt och strukturerat – och leda till ökad jämställdhet i verksamheterna. Avdelning rättighet har samordnat arbetet med att ta fram en broschyr om jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Broschyr Vägen till en jämställd budget

Maria Talja

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-15 14:00