Samordnare för arbetet med mänskliga rättigheter

Sara Widin Dahlström, MR-samordnare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Genom regionfullmäktiges handlingsplan för mänskliga rättigheter uppmuntras förvaltningar- och bolagsledningar inom Västra Götalandsregionen att utse en samordnare för arbetet med mänskliga rättigheter.

Tanken med samordnarrollen för mänskliga rättigheter är att vara ett stöd till förvaltnings- eller bolagsledningen genom att exempelvis samordna arbetet för mänskliga rättigheter, samordna utbildning för medarbetare och ingå i ett nätverk med andra samordnare. Nätverket startade våren 2017 och träffas ungefär 3 - 4 gånger per år. Genom nätverket får samordnarna bland annat information om arbetet med regionfullmäktiges handlingsplan för mänskliga rättigheter, möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra och kan dela goda exempel bland förvaltningar. Rollen kan även samordnas med rollen som ombud för barnets rättigheter.

Fredrik Carlson

Ansvarig för samordnare för mänskliga rättigheter
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-25 11:52