Stärkta rättigheter för barn och unga

Stärkta rättigheter för barn och unga

Målet handlar om att uppfylla barnets mänskliga rättigheter. För att stärka vårt barnrättsarbete ska alla förvaltningar ha minst ett ombud för barnets rättigheter och så många medarbetare som möjligt ska gå en webbutbildning om barnkonventionen. Medarbetare som möter föräldrar och barn ska få ökad kompetens om jämlikt och jämställt föräldraskap, genom arbete med metodmaterialet "En förälder blir till".

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:26