Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld

Systematiskt arbete för rätten till en frihet från våld

Målet handlar om att förebygga och upptäcka våldsutsatthet och att erbjuda skydd, stöd och behandling. Västra Götalandsregionen är först i Sverige med att ta fram regionala medicinska riktlinjer för detta arbete. Vården ska även ställa frågor om våld på rutin.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 16:26