Praktik och uppsatser

Här hittar du information om praktikplatser på avdelning mänskliga rättigheter. Du hittar även information om möjligheter att skriva uppsats om arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Praktik på avdelning mänskliga rättigheter

Under hösten 2018 lär vi känna praktikanterna Asma Ibrahim, som läser masterprogrammet i mänskliga rättigheter och Tove Sandström, som läser masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Jag vill söka praktik våren 2019

Om du vill praktisera hos oss under våren 2019 skickar du en ansökan till Anjelica Hammersjö (anjelica.hammersjo@vgregion.se). Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill göra praktik hos oss. Beskriv gärna om det finns någon del av vårt arbete som du är särskilt intresserad av så tar vi hänsyn till det när vi fördelar praktikplatser och handledare.

Sista ansökningsdag för praktik våren 2019 är den 1 november 2018.

Uppsats om mänskliga rättigheter

Vill du skriva uppsats på kandidat- eller magister/masternivå om arbetet med mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen? Förutom vårt arbete på avdelning mänskliga rättigheter kan du studera arbetet inom hälso- och sjukvården, kulturinstitutioner, kollektivtrafik och infrastruktur, folkhögskolor, naturbruksgymnasier eller andra delar av verksamheten.

Kanske vill du göra en metautvärdering av policys om jämställdhet? En kritisk diskursanalys av våra studier om invånardialog? En deltagandeobservation av när politiker möter gymnasieelever på Demokratitorg? Kanske har du skrivit en uppsatsskiss och undrar var du hittar medicinska riktlinjer om våld i nära relationer, hur Västra Götalandsregionen arbetar med jämställt och jämlikt föräldraskap eller vem som tar fram bildstöd för kommunikation inom vården? Eller något helt annat?

Maila Anjelica Hammersjö (anjelica.hammersjo@vgregion.se) om du vill diskutera din uppsatsidé, få tips på dokument att läsa in dig på eller tips på personer att kontakta utifrån dina frågeställningar.

Några av våra tidigare praktikanter

  • Våren 2018: Jo Fridmar och Matilda Rosengren
  • Hösten 2017: Anna Henriksson och Magnus Persson
  • Våren 2017: Maja Falck och Nathalie Jarlsmark
  • Hösten 2016: Ellen Lageholm
  • Våren 2015: Linnea Björck
  • Hösten 2014: Josefin Hjort
  • Våren 2014: Håkan Eriksson
  • Våren 2013: Christoffer Magnusson

Avdelning mänskliga rättigheter

Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstepersonstöd till kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar bland annat med invånardialog, fördelar bidrag till civilsamhället, ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen (TD), följer upp arbetet med mänskliga rättigheter samt driver och deltar i projekt och utvecklingsarbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Du kan läsa mer om avdelning mänskliga rättigheter på www.vgregion.se/manskligarattigheter

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-09 08:25