Feriepraktik 2014-2017

Barnrättsutvecklare är feriepraktikanter i gymnasieåldern från Västra Götaland som gör praktik på avdelningen mänskliga rättigheter under sommaren Barnrättsutvecklarna arbetar med FN:s barnkonvention och hur Västra Götalandsregionen kan bli bättre på arbetet med barnkonventionen och de arbetar i projekt som de själva får formulera och projektleda med handledning från regionutvecklare. Med utgångspunkt i artikel 12 i barnkonventionen som handlar om delaktighet och inflytande är barnrättsutvecklarna med och utvecklar ett barn- och ungdomsperspektivet på olika regionala frågor. Avdelning mänskliga rättigheter har tagit emot feriepraktikanter sedan 2014 och på denna sida presenteras resultatet av deras praktikperiod.

Reflektioner från tidigare barnrättsutvecklare

"Det var roligt att träffa och samarbeta med människor från andra städer. Man kände att man fick mycket ansvar och tillit trots att man var så ung. Det var trevligt att bli bemött som om man har stor potential snarare än att man är oerfaren och ung."

 "Allt jag lärde mig har redan har hjälpt mig att hitta sommarjobb inom liknande områden vilket är toppen. För att inte glömma analysen av de ungas syn på saker och ting. Att sätta sig in i andra situationer och verkligen förstå en målgrupp är en egenskap som är central i min utbildning."

"Under arbetet hos er lärde jag mig att våga ta mer plats, dessutom har jag blivit mer öppen som person. Genom att kontakta och intervjua olika personer så inser man hur viktigt det är att man vågar få sin röst hörd. Ofta vill dom gärna höra vad ungdomar har att säga, men få vet hur man skapar en god kontakt."

2014

2014 års barnrättsutvecklare hette Axel Sabel, Karolin Nolåker, Edvin Johansson, Alexander Gassama, Aida Hosseini, Alexandra Quist, Amar Deric, Carl Tengström, Emma Nilsson och Cecilia Lund. 

De gjorde kampanjfilmen “Rätt att veta” för att berätta vad barnkonventionen och barns rättigheter innebär då barnkonventionen fyllde 25 år det året. Filmen vänder sig i första hand till unga och budskapet är “du har bara rättigheter om du vet om dem”.

De gjorde också en rapport om hur barnrättsarbetet borde vara och de var med på en konferens som Västra Götalandsregionen arrangerade. De deltog även i direktsänd radio på P4 Väst för att berätta om sitt arbete.

Länk till filmen “Rätt att veta”

2015

2015 års barnrättsutvecklare hette Alexander Johansson, Adrian Eriksson, Albin Robertsson, Axel Agdur, Elin Isberg, Elisa Hagby, Elvina Huseynli, Lucas Sannemalm, Madeleine Lindoff och Moa Davidsson. 

De gjorde en film om barnkonventionen med fokus på artikel 12 och en webbtidning om barnkonventionen och speciellt artikel 12 som riktades till vuxna. Mer information kommer  inom kort.

2016

2016 års barnrättsutvecklare hette Arvid Talp, Ebba Gäbel, Esra Al-Akhal, Isak Nilsson, Yasmin Ben Maaouia, Karl Lenberg, Vincent Isetorp, Linnéa Gavelin Queyranne och Saleh Ashkar.

De gjorde podcasten “Barnrättspodden” på tre avsnitt som handlar om barnkonventionen som lag. Första avsnittet handlar om att barnkonventionen blir lag, andra avsnittet handlar om barn och ungas inflytande och tredje avsnittet handlar om barn och ungas rätt att klaga. De gjorde också en film om barnkonventionen och artikel 12 och lämnade synpunkter på barnrättighetsutredningen.

Podcasten “Barnrättspodden”:

Länk till Avsnitt 1

Länk till Asvnitt 2

Länk till Avsnitt 3

2017

2017 års barnrättsutvecklare hette Emil Sandström, William Andersson, Lukas Lindell, Emmy Sandelin och Sahra Hassan. 

De skrev en debattartikel om barnkonventionen, de förbättrade och utvecklade vår hemsida genom att bland annat skriva om barnkonventionens artiklar med enklare ord så att barn kan förstå, skriva om hur vi arbetar med barnrättsutvecklare. De gjorde också ett quiz på sidan Kahoot för att testa personers kunskaper om barnkonventionen och ett quiz som riktade sig till barn i årskurs 3-6 som skickades ut till skolorna i Vänersborg kommun. Mer information kommer inom kort.

Länk till Debattartikel om barnkonventionen

Länk till quiz om barnkonventionen

 

 

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39