Barnkonventionen - lättläst

Barnrättsutvecklare på avdelning mänskliga rättigheter tyckte att språket som används i barnkonventionens 54 artiklar är alldeles för svårt för att alla ska förstå vad det egentligen handlar om. Här kommer en enklare version av barnkonventionens alla 54 artiklarna för att kunskapen lättare ska nå ut. En artikel är en text med regler för hur barn ska behandlas.

Artikel 1 Ett barn - det är varje människa i världen upp till 18 år om man inte enligt lagen är vuxen tidigare i landet man bor.

Artikel 2 Alla barn är lika värda och har samma rättigheter. Ingen får behandlas orättvist.

Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma först i alla saker som rör barn och det spelar ingen roll vilka som bestämmer.

Artikel 4 Länderna som har skrivit på barnkonventionen ska försöka uppfylla alla barns mänskliga rättigheter. När det inte går så ska länderna hjälpa varandra.

Artikel 5 Länderna ska respektera det ansvar och rättigheter och skyldigheter som kommer till föräldrar eller andra som har ansvar över barnet.

Artikel 6 Varje barn har rätt till liv, att överleva och utvecklas.

Artikel 7 Barnet har rätt till att ha ett namn, att ha ett hemland och om det går att veta vilka föräldrarna är.

Artikel 8 Barnet har rätt att behålla sin identitet om någon olagligt tar ett barns identitet så skall landet skydda barnet och försöka få tillbaka barnet.

Artikel 9 Ett barn ska inte vara ifrån sina föräldrar om det inte är för att barnet skall må bättre.

Artikel 10 Om en familj vill ses efter tid ifrån varandra i olika länder så ska det fixas snabbt.

Artikel 11 Länderna ska hjälpa till med att skydda barn mot att föras bort eller bli kvar utomlands.

Artikel 12 Alla barn ska få säga vad dem tycker när det gäller dem själva, barnets ålder och mognad ska dock tänkas över.

Artikel 13-14 Barnet ska ha tankefrihet.Länderna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 15 Länderna erkänner barnets rätt till att tillhöra vilken grupp eller förening den vill.

Artikel 16 Inga barn får vara med om att andra lägger sig i privat- eller familjelivet på ett olagligt sätt.

Artikel 17  Medlemsländerna ska se till att till exempel tidningar och teve sprider bra information till barnet. Länderna ska samarbeta med varandra och tillsammans tillverka och sprida till exempel barnböcker.

Artikel 18 Båda föräldrarna ska tillsammans se till hur barnet växer upp. Barnets bästa ska komma först.

 Artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot all våld från alla människor.

Artikel 20 Barnet, som tas ifrån sin familjemiljö, ska rätt till skydd och stöd från landets sida.

 Artikel 21 Vid adoption ska inga andra intressen komma före barnets bästa.

 Artikel 22 Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med förälder eller annan person.

 Artikel 23 Varje barn med all sorters handikapp- som har en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till ett bra liv som säkrar deras stolthet, bra för deras självförtroende och gör det möjligt för de att vara en del av samhället.

Artikel 24 Varje barn har rätt till bra hälsa och sjukvård. Barnet ska skyddas från traditionella saker som kan vara skadliga.

Artikel 25 Barn som har tagits omhand av till exempel socialen, för behandling eller skydd för deras fysiska och psykiska hälsa har rätt till undersökning då och då.  

Artikel 26 Varje barn har rätten till social trygghet och försäkring. Detta ska hända med de hjälpmedel som barnet och de personer som ansvarar för dom har.

Artikel 27 Varje barn rätt att må bra. Det som har ansvar för barnet ska se till att barnet mår bra.Om det inte går så ska samhället hjälpa till.

Artikel 28-29 Barnet har rätt till att få gå i skolan gratis. Det barnet lär sig i skolan ska hjälpa hen resten av livet, samt lära hen att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna. De ska få hjälp att förstå att man vill ha vänskap och fred mellan allt folk.

Artikel 30 Barnet som tillhör en mindre grupp av människor i landet har rätt att prata sitt eget språk och tro på sin religion.

Artikel 31 Barnet har rätt till att leka och vila samt att få vara med och delta i kultur och konst sammankomster.

Artikel 32 Barnet har rätt att skyddas mot hårt arbete som skadar barnets hälsa eller förstör för hen i skolan.

Artikel 33 Barnet har rätt att skyddas mot olagliga droger.

Artikel 34 Barnet har rätt att skyddas mot allt som är sexuellt utnyttjande mot sin vilja.

Artikel 35 Barnet ska skyddas mot olika typer av bortföranden samt försäljning av barn.

Artikel 36 Barn ska inte användas för någonting som kan skada dem.

Artikel 37 Inget barn får torteras. Inget barn ska bli av med sin frihet. Barnet får inte straffas med livstids fängelse eller dödsstraff. Barnet ska få stöd av en vuxen.

Artikel 38 Inget barn under 15 år får användas vid krig.

Artikel 39 Barn som torterats har rätt till hjälp komma tillbaka till det vanliga livet.

Artikel 40 Barnet som dömts till straff har rätt till hjälp som kan vara bra för att lära sig andras mänskliga rättigheter och frihet

Artikel 41 Rättigheterna i barnkonventionen gäller inte om det finns rättigheter i landet som är bättre för barn.

Artikel 42 De länder som har skrivit på barnkonventionen måste se till att barn och vuxna vet vad det barnkonventionen är.

Artikel 43-45 Regler om hur man ska göra det bättre för barn. Förenta nationerna (FN) kollar att man jobbar med det i varje land.  

Artikel 46-54 Regler om hur länder kan gå med i barnkonventionen och när de börjar gälla. Länderna kan inte strunta i de olika artiklarna om det går emot meningen med konventionen.
https://www.youtube.com/watch?v=eDR0zZG-lMg

Senast uppdaterad: 2017-10-25 13:57