Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Riktlinjer för tillgänglighet

Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att människor ska kunna utbilda sig, arbeta, uppsöka vårdverksamheter, utöva kultur, att vara delaktiga i samhället. Det ställer krav på att Västra Götalandsregionens utemiljöer, lokaler och kollektivtrafik är användbara för så många som möjligt. Genom bland annat handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa” sätter vi mål för vårt arbete och följer upp resultatet.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet

Åsa Olsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Behöver du ta del av dokumenten i andra format? Ta kontakt med Åsa Olsson.


Senast uppdaterad: 2017-04-04 09:46