Tack för din nominering

Kommittén för mänskliga rättigheter bestämmer vem eller vilka som får stipendiet den 18 april. Vi kontaktar personen eller verksamheten som får stipendiet så snart som möjligt efter beslutet. Cirka två veckor efter kommitténs möte blir beslutet offentligt. Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte i maj.