Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stipendiater 2016

Människorättsstipendiet 2016 delades mellan två stipendiater: Diana Nyman, ordförande för romska rådet i Göteborg och Support Group på asylboendet Restad Gård i Vänersborg. Stipendiet delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg.

Support group tar tillvara på idéer och framtidstro

Support Group startade 2014 av flyktingar på asylboendet Restad Gård i Vänersborg. Syftet med verksamheten är att ta tillvara och stärka flyktingars egna initiativ och krafter att organisera och genomföra aktiviteter själva eller tillsammans med andra i samhället. Arbetet är organiserat i klubbar, bland annat en välkomstklubb, yrkesklubbar (för olika yrkesgrupper), kvinnoklubb, barnklubb, sportklubb samt kultur- och konstklubb. Till exempel har Support Group tillsammans med arbetsgivare ordnat arbete eller praktik för lärare, läkare, tandläkare och ingenjörer.

– För oss i Support group är det en stor ära att få denna utmärkelse. Vi är så stolta över allt det hårda arbete som våra underbara volontärer i stödgruppen lagt ner. Under snart två års tid har de hjälpt asylsökande, flyktingar och invandrare i Sverige genom att uppmuntra egna initiativ och stödja dem inom alla humanitära områden. Stipendiet är en bekräftelse på att vi gör en skillnad, och det uppmuntrar oss att fortsätta arbetet”, säger Adnan Abdul Ghani från Support Group.

– Vi är också stolta över allt stöd för flyktingar och asylsökande vi fått från samtliga humanitära, sociala och politiska nivåer i Sverige. Vi vill tacka alla som stöttat Support group: alla frivilligorganisationer, enskilda svenska volontärer, kyrkor, idrottsföreningar, kommunen, det civila samhället och alla tjänstemän som stått bakom oss hjälpt oss att göra skillnad, säger Yousef Ajaj från Support Group.

Diana Nyman – uthållig aktivist och sakkunnig

Diana Nyman har i 20 år arbetat för att förverkliga romers mänskliga rättigheter. Hon är idag ordförande för romska rådet i Göteborg, som bildades 2012 i samband med att Göteborg blev pilotkommun för romsk inkludering. Romska rådet har arbetat för romers tillgång till mänskliga rättigheter genom temagrupper, möten, samråd och kunskapshöjande insatser. Arbetet har bland annat lett till att Göteborg nu inrättar ett romskt informations- och kunskapscenter. Diana Nyman föreläser och medverkar på seminarier och konferenser för att synliggöra romers mänskliga rättigheter.

–Jag är glad, och tackar ödmjukt för detta betydelsefulla stipendium. Det är en bekräftelse på den kamp och det arbete som jag gjort de senaste 20 åren för romers tillgång till de mänskliga rättigheterna. Jag delar stipendiet med mina medsystrar och bröder i arbetet för förbättrade livsvillkor för romer”, säger Diana Nyman. 


–Stipendiet inspirerar mig att fortsätta kämpa för allas lika rättigheter, som utgår från allas lika värde. Och det stödjer min fortsatta kamp med att driva rättighetsfrågorna i alla sammanhang för de utsatta, de som exkluderas från grundläggande rättigheter, säger Diana. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27