Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

TD är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral och bibliotek. Huvudprincipen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att du själv kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte.

I Tillgänglighetsdatabasen (TD) kan du exempelvis få svar på om du kan komma in i kafeterian med rullstol eller barnvagn, om aulan har en hörslinga eller om det finns ledstråk in till receptionen. Portalen innehåller till exempel en sökdatabas, filmer om tillgänglighet, material, information om vårt arbetsmarknadsprojekt med långtidsarbetslösa unga som inventerar tillgänglighet och material.

Till TD-portalen

Vill du ansluta till TD?

För att ansluta till TD skriver du ett samarbetsavtal med TD och administrerar själv din egen del i TD och inventerar det som önskas inom ditt avtal. För att använda TD betalar varje avtalspart en årlig licensavgift baserad på invånarantal. De verksamheter som Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med inventeras inom ramen för TD Tillgänglighetssatsningen

De anläggningar och kommuner som finns presenterade i TD har antingen själva genomfört inventeringen eller anlitat en extern inventerare. Alla inventeringar görs med basformulär som kan anpassas efter varje verksamhets utformning. Formulären består av ett antal kriterier som har arbetats fram av Västra Götalandsregionen, Turistrådet Västsverige, representanter från näringen och den samlade funktionshindersrörelsen. Till grund för TD ligger också lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter.

TD och mänskliga rättigheter

Det finns grupper som diskrimineras och som inte kan utöva sina mänskliga rättigheter. Där kan TD utgöra ett verktyg för att påverka utformningen av offentliga lokaler och miljöer samt attityder. TD bidrar till att vi alla kan ta del av samhällets utbud och utöva våra rättigheter. Många av de mänskliga rättigheterna förverkligas genom kommunernas och landstingens arbete. De har ett särskilt ansvar för att verksamheten kan användas, vara begriplig och vara tillgänglig för alla.

Åsa Kågeson

Frågor om TD
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-27 15:42