Ombud för barnets rättigheter

Om du vill bli ombud för barnets rättigheter kan du gå en tvådagarsutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen och praktiska verktyg för att kunna utveckla barnrättsarbetet i din verksamhet.

Utbildningen fokuserar på:

  • FN:s konvention om barnets rättigheter med fokus på hur teori kan omsättas till praktik
  • funktionen ombud för barnets rättigheter
  • implementerings- och förändringsarbete
  • erfarenhetsutbyte och dialog kring praktiska verktyg och implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i den egna verksamheten

Länk till kursanmälan

Senast uppdaterad: 2018-05-31 10:40