Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt arbete för klimatet

Textruta: Vi är en del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Det finns många möjligheter i omställningen till ett klimatsmart samhälle - konkurrensfördelar, gröna jobb och nya hållbara sätt för invånarna att leva ett gott liv. Men det brådskar. Västra Götalandsregionen driver klimatarbetet framåt i samverkan med kommuner och näringsliv med flera aktörer i Västra Götaland. Inom VGR som organisation bedrivs ett ambitiöst klimatarbete.

Västra Götalandsregionen samverkar med aktörer från alla samhällssektorer och nivåer för att vi ska nå framgång med att tackla klimatkrisen. Det ingår i vårt uppdrag att driva på och stimulera utvecklingen mot ett klimatsmart Västra Götaland. En viktig del handlar också om att vara en föregångare och inspirera andra genom ett starkt klimatarbete i VGR:s egen verksamhet. Takten i klimatarbetet behöver öka om klimatmålen ska nås.

Klimatstrategi i Västra Götaland, 2009 (pdf) 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om. Strategiska vägval.(pdf)

Det gör VGR i korthet 

VGR har hållit i processen kring framtagande av styrdokument för klimatarbetet i Västra Götaland:

VGR samlar kompetens för att forska på, följa upp och föreslå åtgärder för klimatarbetet i Västra Götaland:

VGR driver projekt i samverkan med aktörer i Västra Götaland och bedriver som organisation ett ambitiöst eget klimatarbete:

  • Driver tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götalands län Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om
  • Stöd till regionala utvecklingsprojekt och satsningar inom Regional utvecklingsstrategi 2021-2030 (VG2030) 
  • VGR:s klimatarbete inom sin egna organisation har höga ambitioner.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för klimatkrisen som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Klimat 2030 ska växla upp klimatarbetet och bidra till den regionala utvecklingsstrategins prioriterade områden. Fokus ligger på områden med stor effekt på klimatutsläppen: transporter, mat, bostäder, lokaler, förnybara produkter och tjänster.

Här finns möjlighet för företag, organisationer, högskolor med flera att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom vårt gemensamma regionala klimatmål och arbetet med klimatomställningen.

Klimat 2030 

Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040

Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten är beräknad för hela länet Västra Götaland och visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Västra Götaland var först ut i Sverige med en koldioxidbudget och att aktivt uppmana kommuner att skaffa koldioxidbudget. Det har bidragit till att här i länet har flest – och ett stadigt växande antal – kommuner skaffar en egen koldioxidbudget.

Koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040

Forskarråd

Sex forskare fick hösten 2021 i uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs i Västra Götaland.

Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning

Rådet för industriomställning i Västra Götaland

Rådet för industriomställning Västra Götaland tillsattes i maj 2022 och består av ledande företrädare för industriföretag och i Västra Götaland, varav många står inför en stor klimatutmaning. Det ersätter Klimatråd Västra Götaland 2018-2021.

Rådet för industriomställning i Västra Götaland

VGR:s klimatarbete i verksamheten

För Västra Götalandsregionen har vi högt uppsatta miljömål som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från vår organisation. Övergripande mål är att minska direkta växthusgasutsläpp med 85 % och indirekta växthusgasutsläpp med 50 % till 2030. År 2045 ska VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser. Det ska bland annat uppnås genom:

  • Halverad klimatpåverkan från produkter av textil, plast och metall
  • Halverad klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess
  • Högst 0,5 kg CO2 ekv i klimatpåverkan från en genomsnittlig måltid
  • 100 % fossilfria transporter
  • 80% minskning av resandet i tjänst med privat bil och flyg

Miljömål 2030

Statusrapport med VGR:s klimatbokslut 2021 sid 15ff (pdf)

Färdplan klimat inklusive klimatbokslut 2021 (pdf)

Miljö i VGR

Ambitiösa klimatmål för Västra Götalands län

Västra Götalands län har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara fossiloberoende. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Regionala miljömål för Västra Götaland (till länsstyrelsen i Västra Götalands webbplats)

Klimat 2030

Västra Götalands gemensamma kraftsamling för klimatet.

Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är en strategi för Västra Götalands utveckling. Den visar riktningen för vårt gemensamma arbete genom övergripande mål och prioriteringar fram till 2030.

Gustaf Zettergren

Avdelningschef forskning, omställning, kompetens
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Lise Nordin

Lise Nordin

Regionutvecklare – processledare Klimat 2030 , Rådet för industriomställning Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – Klimat 2030
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-11-01 10:51