Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Publikationer om vindkraft

Här ser du aktuella rapporter och skrivelser från och på uppdrag av Power Väst liksom andra relevanta dokument om vindkraft.

Rapporter från Power Väst

Vad är status på tillståndsgivna, inte byggda vindkraftparker i Västra Götaland? 2018

Vindkraft och turism i Västra Götaland 2018

Nätnytta från vindkraftverk - Rapport från Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, Chalmers på uppdrag av Power Väst2018

Inventering av ny teknik och metoder inom vindkraft - Scandinavian Wind 2018-09-10 på uppdrag av Power Väst

Finansiering inom svensk vindkraft. Juli 2017 

Vindkraft och dess cirkularitet. December 2016

Fiktiv nybyggnad av vindpark Töftedalsfjället. November 2016

Status på tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Västra Götaland. Mars 2016

Användningen av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län. Mars 2015

Resultat av inventering om kommuners arbete med vindkraft i Västra Götaland. Oktober 2012

Samhällsekonomisk kalkyl havsbaserad vindkraft, IUC. Augusti 2012

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft. Ecoplan på uppdrag av Power Väst. Februari 2012.

Förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Med förslag på åtgärder som behövs för att Sverige ska vara en aktör inom den havsbaserade vindkraften. September 2010.

Förstudie, Vindkraft i Västra Götaland, status och möjligheter. December 2009.

Rapporter från näringslivsnoden

Marknadsanalys 2019, 2020-05-28

Lokal nytta vid vindkraftsetableringar 2020-04-21

Marknadsanalys 2018, 2019-05-27

Marknadsanalys 2017, 2018-05-10

Rapporter från andra

Strategisk innovationsagenda för vindenergi och elnät till havs– ett industriperspektiv

Svenskt VindkraftsTekniskt centrum (SWTPC) Chalmers fakta om vindkraft

En handlingsplan för havsbaserad vindkraft i Sverige - För säkrad eltillförsel, stabilt klimat och industriutveckling, Institutionen för energi och miljö, Chalmers Rapport 2013:11


Senast uppdaterad: 2022-08-08 13:21