Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vindpiloten

I projektet har vi tagit fram och testas metoder för planering och hantering av målkonflikter kopplat till vindkraft.

Vi har tagit fram en bild över länets geografiska förutsättningar för vindkraft
utifrån tre kategorier:
  • Grönt: områden med goda förutsättningar och där det eventuellt skulle kunna gå att etablera vindkraft.
  • Gult: områden där det eventuellt skulle kunna gå att etablera vindkraft, efter att ha genomfört anpassningar och kompromisser eller andra åtgärder.
  • Rött: områden som bedöms vara mycket olämpliga för att försöka etablera vindkraft i och där målkonflikten bedöms vara allt för stor för att med kompromisser, anpassningar och kompensationer kunna få till en vindkraftsetablering.

Hanteringen av målkonflikter har gjorts i samverkan med lokala och regionala aktörer i samband med genomförandet av ett flertal dialogträffar. Sedan har vi genomfört och testat olika olika scenarier och i rumsliga analyser för att uppskatta möjliga områden.

Arbetet har styrts och genomförts av en projektgrupp bestående av representanter för Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Innovatum/Energikontor Väst.

Rapportering och metodbeskrivning finns tillgänglig nedan.

Slutredovisningen till Energimyndigheten.

Metodbeskrivningen.

Vi kommer nu att göra fördjupade bedömningar av potentialen i de olika områdena. För även om ett område är grönt så kan utformningen och skyddsavstånd gör ett område inaktuellt. Vi kommer även göra en uppskattning av storleken av målkonflikter i de gula områden. Är det stort eller smått? Är det ett enskilt intresse eller är det en kombination av olika målkonflikter d.v.s. vilka gula områden är mer åt det röda eller gröna hållet.


Senast uppdaterad: 2021-12-13 07:01