Miljö

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Tillsammans med viktiga aktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer vill vi bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion är priorierat. 

Vill du se din idé växa?

Inom Västra Götaland finns en lång rad initiativ som du kan bli del av. Genom nätverk, projekt och samverkansmiljöer finns möjlighet att utveckla spännande idéer. 

Det finns också flera olika stöd att söka. Miljönämnden prioriterar ansökningar inom programmen för miljömässigt hållbar utveckling inom områdena energi, livsmedel, mode och miljöer och transporter.  

Sök bidrag till miljöprojekt

Kalender miljö

27
sep

Validering kock - nätverksträff

Starttid:
Ort: Göteborg
02
okt

Matgäster med särskilda behov

Starttid:
Ort: Borås
09
okt

Födoämneskänslighet och specialkost

Starttid:
Ort: Göteborg

Följ oss!