Miljö

Västra Götalandsregionen ska vara en samlande kraft för en miljödriven utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Tillsammans med viktiga aktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer vill vi bidra till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion är prioriterat. 

Inom Västra Götaland finns en lång rad initiativ som du kan bli del av. Genom nätverk, projektstöd och samverkansmiljöer finns möjlighet att utveckla spännande idéer. 

Kalender miljö

10
apr

Miljösamordnarträff

Starttid:
Ort: Göteborg
11
apr

Helt grönt - kurs i växtbaserad matlagning

Starttid:
Ort: Uddevalla
16
apr

Helt grönt - kurs i växtbaserad matlagning

Starttid:
Ort: Skövde
Det går inte att läsa Trippus regionskalender. Testa igen med en giltiga värden.
Senast uppdaterad: 2019-02-20 16:04