Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Miljönämndens beslut om förstärkt detaljbudget 2018

Inte en höstbudget men väl ett beslut som tas på hösten! Miljönämnden beslutade på oktobersammanträdet om detaljbudget för 2018 som förstärks med 10 miljoner kronor. De ska gå till särskilda satsningar på bland annat miljöaspekterna för inköp av bygg-, inredning och textilprodukter, och till Göteborgs botaniska trädgård och Västkuststiftelsen.

Miljönämnden har uppdraget att ta initiativ till och stödja insatser för miljöutveckling i Västra Götaland. Stöd och samordning av det strategiska interna miljöarbetet i Västra Götalandsregionens egen organisation är dess andra viktiga uppdrag. Den totala budgeten för 2018 utökades med 10 miljoner till 100 miljoner kronor, varav drygt 30 miljoner ska användas för utvecklingsprojekt.

- Miljönämnden fick i Västra Götalandsregionens centrala budget 2018 en utökad ram med totalt 10 miljoner kronor.  Pengarna ska fördelas på att förstärka arbetet inom Västra Götalandsregionens interna miljöarbete, på satsningar inom ramen för klimatstrategin Klimat 2030, och på utökat verksamhetsstöd för Göteborgs botaniska trädgård och Västkuststiftelsen, säger Västra Götalandsregionens miljöchef Gustaf Zettergren.

En nulägesbeskrivning och målbild ska tas fram inom områdena byggvaror, textiler och inredning för att skapa cirkulära och hållbara produktflöden. Test- och demoprojekt ska göras och sedan ska stöd tas fram för att stärka inköpsprocessen för dessa produkter.

- Vi behöver mer kunskap om hur produkterna används i verksamheterna, hur marknaden för produkterna ser ut, och vilka krav som idag ställs vid upphandling för att kunna skärpa Västra Götalandsregionens miljökrav för byggvaror, textil och inredning, menar Lars Karlsson, miljöstrateg.

En post på 3.5 miljoner kronor ska användas för att samfinansiera satsningar inom Klimat 2030 inom de fyra fokusområdena hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, och sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Utökade verksamhetsbidrag

Merparten av tillskottet i miljönämndens budget fördelas på utökade verksamhetsbidrag där 2.5 Mkr går till  Västkuststiftelsen som miljönämnden är medfinansiär till och 3 Mkr till Göteborgs botaniska trädgård.

Göteborgs Botaniska trädgård Satsningar fortsätter inom ramen för den långsiktiga inriktningen från 2016 för utveckling av trädgården. Det handlar till del om förberedelser inför nybygget som ska ersätta de gamla växthusen.

Gröna Rehab som hittills finansierats av miljönämnden övergår 2008 i personalutskottets regi.

Västkuststiftelsen Stiftarna ska tillsammans formulera ett nytt långsiktigt uppdrag för Västkuststiftelsen under 2018, och åtgärder inom befintlig planering genomföras.

Miljönämndens beslut om budget 2018
MN Detaljbudget 2018

Läs mer om miljö i budget  www.vgregion.se/miljonamnden/miljobudget

Gustaf Zettergren

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:39