Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Kött och miljö - kan det vara hållbart?

Många har åsikter om kött. Av hälso- och miljöskäl rekommenderar experter att vi äter mindre kött samtidigt som konsumtionen av kött i Sverige har ökat med 42 % sedan 1990. SIK (numera en del av RISE) tog på miljönämndens uppdrag fram en rapport med fakta om produktion och konsumtion av kött.

Media rapporterar om den tuffa konkurrens som svenska producenter är utsatta för genom import, och ibland ren dumpning av kött från andra länder. Andra anser att produktionen behöver värnas då den ger arbetstillfällen och att betande djur kan ge artrika biotoper och ett öppet landskap. Samtidigt är det ett faktum att produktion av animaliskt protein ger upphov till stor negativ miljöpåverkan i form av klimat¬påverkande och övergödande utsläpp.

Kan vi få en hållbar konsumtion och produktion av kött?

Åsikterna går ofta isär. Å ena sidan att vi helt borde avstå från att äta kött, å andra sidan att det närmast är ett intrång i den personliga integriteten att ifrågasätta köttkonsumtionen. Frågan som vi ställt i den här rapporten är om det är möjligt att kombinera en hållbar köttkonsumtion med köttproduktion i Västra Götaland?

Det finns inget enkelt svar, men genomgången av statistik och den internationella utblicken som presenteras i den här rapporten hjälper oss att komma en bit på väg mot ett nyanserat svar som varken är svart eller vitt. Det som kan konstateras är att:

  • Vi konsumerar betydligt mer protein än vi behöver. Minskad köttkonsumtion skulle förbättra hälsan, inte tvärtom.
  • Konsumtionen är väsentligt större än den svenska produktionen, så det finns marginal att minska köttätandet utan att produktionen behöver påverkas. Detta förutsätter förstås att konsumenterna prioriterar kött som producerats här.
  • Endast en mindre del av svensk nötköttsproduktion bidrar till ökad biologisk mångfald. För den konsument som vill främja den biologiska mångfalden är det därför viktigt att det finns tillräcklig information för att valet av kött verkligen ska få den önskade effekten på den biologiska mångfalden.
  • Trots att det finns tillräckligt många betesdjur i Västra Götaland för att bibehålla de artrika markerna sker en igenväxning av landskapet.
  • Till Sverige importeras gris- och kycklingkött från regioner med stor djurtäthet vilket ger stora miljöproblem. Den svenska produktionen är mindre miljöbelastande.

Om rapporten

Rapporten togs fram redan 2014 av Christel Cederberg och Birgit Landquist på SIK Institutet för livsmedel och bioteknik (numera RISE) på uppdrag av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Konsumtion och produktion av livsmedel är en mycket viktig fråga för en miljömässigt hållbar utveckling, regionalt men också globalt.

Rapporten "Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick", juli 2014 (SR 880)

Program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020

Exempel på projekt där VGR medverkar

Västra Götalandsregionen medverkar i en rad insatser och projekt för att främja västsvensk produktion av bland annat kött. Det sker genom VGR:s program för livsmedel och gröna näringar. Här syns några exempel med huvudpartner inom parentes.

Berit Mattsson

Handläggare, miljöfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:07