Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Passivhuscentrum Västra Götaland avvecklas

Efter tio års arbete för energieffektivt byggande i Sverige väljer Alingsås kommun att lämna över stafettpinnen. För Västra Götalandsregionen som stöttat kompetenscentrumet från start, är hållbart byggande ett fortsatt prioriterat område.

Under ett decennium har Alingsås kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen stått bakom Passivhuscentrum Västra Götaland, en av Sveriges ledande verksamheter för att främja hållbart och energieffektivt byggande.  Målet har varit att bana väg för ett mer hållbart byggande regionalt, men också att lyfta behovet av nationell samordning i frågan till riksnivå.

Efter initiativ från bland andra Passivhuscentrum Västra Götaland gjorde Boverket en upphandling för ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande. Men Passivhuscentrums organisationsform rimmade inte med kriterierna i upphandlingen, så styrelsen AB Alingsås Rådhus avstod från att skicka in anbud.

Fortsatt satsning på energieffektivt och hållbart byggande 

- Passivhuscentrum Västra Götaland har varit en mycket viktig plattform för arbete och dialog kring energieffektivt och hållbart byggande och Alingsås kommun har tagit ett stort ansvar för spridning av sina goda exempel. Det arbetet ska vi bygga vidare på, säger Gustaf Zettergren, miljöchef på Västra Götalandsregionen.

-  Behovet av bostäder är mycket stort och miljömässig och social hänsyn får inte glömmas bland ekonomiska prioriteringar. I klimatstrategin Klimat 2030 finns fokusområdet "Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler" inom kraftsamlingen för omställning till ett fossiloberoende Västra Götaland, framhåller Gustaf Zettergren.

- Västra Götalandsregionen kommer även i fortsättningen att stötta insatser för hållbart byggande, i synnerhet initiativ för att minska påverkan som materialval och byggprocess har på klimatet, men också byggnaders möjligheter till produktion av el och värme. 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Program för hållbar energi och bioinnovation

Gustaf Zettergren

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-16 15:35