Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

VGR i nationellt nätverk för bioekonomi

Den 13 september samlades aktörerna i projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling”. Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till projektet för att bättre stödja den bioekonomiska utvecklingen i Sveriges Regioner. Genom att stärka regional utveckling inom det här området bidrar regionerna också bättre till Sveriges klimatpolitiska mål.

–  Genom flera av våra program för hållbar utveckling stödjer vi breda regionala satsningar inom bioekonomi i Västra Götaland. Vi är glada att så många regioner vill samarbeta för att skapa ännu starkare kraft till påverkan i klimatarbetet, säger Tomas Österlund, regionutvecklare Västra Götalandsregionen (längst till höger på fotot).

Västra Götalandsregionens program för hållbar utveckling

–Det är ute i regionerna som den reella omställningen sker. Det är därför så viktigt att det här bioekonomiska nätverket installeras och vi i regeringskansliet får en jättebra ingång till regionerna och kommunerna med fokus på bioekonomi, säger Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, ansvarig för regeringens strategiska samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Vad är bioekonomi? 

Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av våra biobaserade naturtillgångar till produkter, tjänster och energi. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror för att istället använda råvaror som reproduceras av naturen. Att öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi är en högt prioriterad fråga.

Vad ska nätverket göra?

Projektet syftar till att stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi för att regionerna ska kunna bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar som berörs. Genom samverkan blir regionerna starkare och ges större möjlighet att påverka de politiska processer som pågår inom EU och i Sverige.

Målet är att ge företag verksamma inom bioekonomin bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Detta ska leda till att innovationstakten, investeringarna och lönsamheten inom bioekonomisektorn ökar i Sveriges regioner.

Projektet pågår fram till 2020 med en budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket.

Tomas Österlund

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-16 15:34