Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt arbete för klimatet

Det finns många möjligheter i omställningen till ett klimatsmart samhälle - konkurrensfördelar, gröna jobb och nya hållbara sätt för invånarna att leva ett gott liv. Men det brådskar.

Västra Götalandsregionen samverkar med aktörer från alla samhällssektorer och nivåer för att vi ska nå framgång med att tackla klimatkrisen. Det ingår i vårt uppdrag att driva på och stimulera utvecklingen mot ett klimatsmart Västra Götaland. En viktig del handlar också om att vara en föregångare och inspirera andra genom ett starkt klimatarbete i vår egen verksamhet.

Ambitiösa klimatmål för Västra Götaland

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

VGR:s interna klimatarbete

I Västra Götalandsregionens egen organisation har vi högt uppsatta miljömål som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från våra verksamheter. Redan år 2020 ska:

  • person- och varutransporter vara oberoende av fossil energi och bränsle, en minskning med 80 procent från 2006.
  • lustgasutsläppen ha minskat med 75 procent jämfört med 2009.
  • klimatpåverkan från inköp av livsmedel ha minskat.

(ur Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 2017–2020)

Insatser där det behövs och ger effekt

Takten i klimatarbetet behöver öka om klimatmålen ska nås. Därför har politikerna i VGR beslutat att vi ska satsa på områden med stor effekt på klimatutsläppen: transporter, mat, bostäder, lokaler, förnybara produkter och tjänster.

Det gör Västra Götalandsregionen

  • Vi ger stöd till utvecklingsprojekt och satsningar som drivs i bred samverkan mellan olika samhällsaktörer från akademi, näringsliv, ideell- och offentlig sektor i Västra Götaland.
  • Vi ställer till exempel höga miljökrav i upphandlingar inom vår egen verksamhet och vi klimatväxlar för att skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor. Pengarna från klimatväxlingen används för riktade insatser där vi ser att det behöver hända mer.
  • Vi driver kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för klimatkrisen som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer. Här finns möjlighet för företag, organisationer, högskolor med flera att skriva på Klimat 2030 och därmed ställa sig bakom vårt gemensamma regionala klimatmål.
Läs mer om kraftsamlingen på webbsidan för Klimat 2030

Prenumerera på nyhetsbrev från Klimat 2030

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om: Strategiska vägval.

Klimatstrategi för Västra Götaland

VGR:s miljöplan 2017-2020

Profilbild av Gustaf Zettergren

Gustaf Zettergren

Avdelningschef – Miljöchef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-07-16 08:47