Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Nyheter om biogas

Svenska producenter av biogas har missgynnats av import av dubbelt subventionerad dansk biogas. Men nu föreslår regeringen - mycket tack vara att regionerna drivit på i frågan - ett inhemskt stöd för produktion av biogas.

Inför att regeringen i sommar inför en reduktionsplikt har IVL Svenska Miljöinstitutet och Luleå tekniska universitet jämfört kostnaderna för att minska klimatutsläppen med olika typer av biodrivmedel. Av befintliga bränslen hamnar biogas genom rötning av avfall och etanol från sockerrör bäst till med lägst reduktionskostnad.

Biogas Väst byter huvudman för en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland. Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, tar över ansvaret 1 mars 2018. Övrigt påverkansarbete och strategisk samverkan med andra regioner med mera ligger kvar hos VGR.

Plattformen Biogas Väst byter huvudman till Hållbar utveckling Väst för aktörssamverkan och utvecklingsarbetet inom biogas i Västra Götaland. Nu söker HUV en processledare.

FordonsGas, ett av Sveriges ledande bolag inom produktion och infrastrukturutveckling av biogas för fordonsindustrin, ser ett tydligt trendbrott. Under november månad i år nyregistrerades det 76,7 procent fler gasdrivna personbilar jämfört med november 2016, enligt statistik från SCB och Trafikanalys.

Sopbilarna i Mölndal har gjort en modern miljöresa. I dag drivs nio av dem på biogas, ett drivmedel tillverkat av det matavfall som de själva samlar in.

Du kanske tror att biogasen har spelat ut sin roll? Du kanske tror att biogas inte har någon framtid? Det är fel. Biogasen lever och utvecklas och spelar en viktig roll som en del av lösningen på klimatutmaningen, menar Energikontoret Norra Småland.

Svenska biogasproducenter har problem eftersom de riskerar att konkurreras ut av billigare dansk biogas. Men Brålandagasen står säker.

I Vänersborgs kommun ökar antalet fordon som drivs med el- och biogas. Nu är mer än en tredjedel av fordonsflottan fossiloberoende. Bland dem som bytt bort det fossila, finns hemtjänsten i Brålanda, som tankar biogas från Dalboslätten i sina bilar.

Nu minskar Estrella sina koldioxidutsläpp med drygt 90 % genom att byta från naturgas till biogas. År 2020 beräknas anläggningen i Angered vara helt CO2-neutral.

Scanias nya gasmotor kan hantera 40 ton och är därmed ett bra miljöalternativ även för tung fjärrtrafik

Volvos nya lastbilar med biogasdrift har premierats med utmärkelsen Sustainable Truck of the Year 2018

Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram ”Biomassa för energi och material”. Första utlysningen öppnar inom kort.

Biogasproduktionen i Sverige ökade jämfört med 2015 med fyra procent till 2 TWh under 2016. Den mesta biogasen används som drivmedel.

Fredagens konferens, Biogas för framtiden – regional utveckling och cirkulär ekonomi i dag och i morgon, blev fullsatt långt före sista anmälningsdatum. Konferensen, som även visades live via länk, bjöd på internationella utblickar, kommunikationsutmaningar kring biogas, tunga inspel från fordonsindustrin och lyckade exempel från regionens alla hörn.

Västra Götalandsregionen är en av fyrtio undertecknare av den nya Tjänstebilsutmaningen som Fossilfritt Sverige lanserade 5 oktober i Vänersborg.

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som presenteras på konferensen Biogas för framtiden i Göteborg idag.

Regeringen har meddelat att ett elektromobilitetslabb med fokus på utveckling och test av ny teknik för elektrifiering av fordon och bogas ska etableras.

Nu kan du söka projektmedel inom forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030 från Energiforsk. Det nya programmet syftar till att göra det lättare för biodrivmedel att finnas tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad.

Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Social­demokraterna berättar om sitt gemensamma samarbete i ett antal regioner för att prioritera den svenska biogasen.

Genom beslut i Bengtsfors kommunfullmäktige blir det möjligt att etablera en biogasstation i Bengtsfors kommun. Det görs genom att kommunkoncernen nu garanterar köp av en viss volym gas och att byta ut befintliga leasingfordon till gasfordon.

För att biodrivmedel ska få skattereduktion måste deras användning leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen.

VGR har tillsammans med Region Skåne flest miljöbilar i sin fordonsflotta. Fem kommuner i Västra Götaland fanns med bland de 18 bästa kommunerna i den årliga Miljöfordonsdiagnosen.

Svensk biogas har fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner. Regeringen utreder nu förutsättningarna på marknaden och tar situationen på allvar.

Västra Götalandsregionens fordonsflotta delar förstaplatsen med Region Skåne i årets miljöfordonsdiagnos. ”Vi har kommit längst med att ställa om till miljöbilar och det är en viktig signal om att vi är med och driver utvecklingen. Vårt mål är att VGR ska vara fossiloberoende 2020, och 2030 är tanken att Västra Götaland ska vara detsamma”, säger tf miljöchef Lars Karlsson.

I dag har Göteborg Energi gått ut med styrelsens beslut om att skyndsamt undersöka möjligheterna att hitta ny finansiering/ny(a) ägare till GoBiGas - demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara.

På Tjörn minskar sjöpungar övergödningen av havet och ger samtidigt förnybar energi. Det sker för andra året i rad genom att man skördar sjöpungar som fått växa på misslyckade musselodlingar.

Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat om fortsatt finansiering av merkostnaden för inköp av 100 % biogas till VGR:s egna fordon under 2017.

Redan nästa år kan tunga fordon tanka biogas vid Trestads center. Det står klart sedan Trollhättan Energi i veckan beviljades klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket.

Melleruds kommun i Fyrbodal ska byta ut sina fordon mot gasbilar. Det rör sig om 30 fordon i år och lika många efter att nuvarande avtalsperiod går ut.

Tack vare projektet Biogas 2020 finns nu möjlighet att få rådgivning och experthjälp inom biogasproduktionens värdekedja.

 

Senast uppdaterad: 2018-06-05 15:55