Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Biogasproduktionen i Sverige ökade 2016

Biogasproduktionen i Sverige ökade jämfört med 2015 med fyra procent till 2 TWh under 2016. Den mesta biogasen används som drivmedel.

I Sverige producerades 2 TWh biogas under 2016, en ökning med fyra procent jämfört med 2015. De huvudsakliga substraten (råvaror) för att framställa biogasen var avloppsslam, gödsel, matavfall och avfall från livsmedelsindustri och slakterier. Enbart 2 procent kom från energigrödor. Hela 64 procent av biogasen uppgraderas till fordonsgas.

Drygt 4 miljoner ton rötrester har också producerats, varav hälften användes som gödningsmedel i jordbruket. Av rötresten från gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar används i stort sett all rötrest som biogödsel, men från avloppsanläggningarna är det enbart 10%.

I Västra Götaland minskade däremot produktionen av biogas något under 2016 till 327 GWh, främst beroende på att produktionen från förgasningsanläggningen GoBiGas halverades.

Ta del av hela statistikunderlaget på http://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/statistik-om-biogas/.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18