Försäljningen av gasbilar ökar

FordonsGas, ett av Sveriges ledande bolag inom produktion och infrastrukturutveckling av biogas för fordonsindustrin, ser ett tydligt trendbrott. Under november månad i år nyregistrerades det 76,7 procent fler gasdrivna personbilar jämfört med november 2016, enligt statistik från SCB och Trafikanalys.

FordonsGas har sedan 20 år tillbaka byggt upp och drivit energistationer i Västsverige. I dagsläget har man över 40 gasenergistationer, med flera nya på gång.

Nu utökas successivt infrastrukturen med fler energistationer för att möta den ökade efterfrågan.

Läs hela nyheten om ökningen här

Senast uppdaterad: 2017-12-14 14:19