Fortsatt 100% biogas i VGR:s egna gasfordon

Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat om fortsatt finansiering av merkostnaden för inköp av 100 % biogas till VGR:s egna fordon under 2017.

För att kunna nå målet i VGRs miljöplan 2017-2020 att minska koldioxidutsläppen med 80 % till 2020 måste den fordonsgas som används vara 100 % biogas, och andelen gas- och elfordon fortsätta att öka jämfört med dieseldrivna när fordonsparken förnyas.

Samtidigt förbättrar långsiktiga avtal förutsättningarna för en ökad marknad för biogasen i Västra Götaland.

Läs VGR:s pressmeddelande om fortsatt finansiering av biogas


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17