Ny ägare söks till GoBiGas

I dag har Göteborg Energi gått ut med styrelsens beslut om att skyndsamt undersöka möjligheterna att hitta ny finansiering/ny(a) ägare till GoBiGas - demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara.

Ledning och styrelse anser att det inte längre är förenligt med Göteborg Energis uppdrag att fortsätta finansiera och bedriva en så omfattande forskningsverksamhet som GoBiGas kräver. Man vill inte gå in i  etapp 2, det vill säga en kommersiell produktionsanläggning baserad på GoBiGas-teknik.

Intresset för GoBiGas är stort både nationellt och internationellt. Målet är en snabb process med en ny lösning på plats vid årsskiftet 2017/2018.

Se hela nyheten på SVT Nyheter Väst

Göteborg Energis pressmeddelande

Fakta om GoBoGas

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17