Ny nationell strategisk innovationsagenda presenteras idag

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som presenteras på konferensen Biogas för framtiden i Göteborg idag.

Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, ser agendan som helt avgörande i en målmedveten nationell satsning på biogasproduktion, vilket också stärker den svenska industrins konkurrenskraft på en global marknad.

– Vi måste förvalta vårt försprång inom området så vi kan förverkliga potentialen i den lokala biogasen. Det är bra för klimatet, kretsloppet, jobben och Sveriges möjligheter att exportera kunskap och teknik, säger Kristina Jonäng.

Den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi” har tagits fram av det nationella nätverket Biogas i alla väderstreck, tillsammans med ett hundratal branschaktörer. Det har skett inom ramen för Strategiska innovationsområden, vilket är en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Agendan i sin helhet finns på Biogas Östs hemsida.

Till pressmeddelandet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18