Regeringen tar hotet mot svensk biogas på allvar

Svensk biogas har fått en svår konkurrenssituation beroende på andra länders subventioner. Regeringen utreder nu förutsättningarna på marknaden och tar situationen på allvar.

Biogas har sedan länge varit ett viktigt alternativ till det fossila bränslet. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för biogasenär  prioriterat skriver bland annat mijlöministern och energiministern. 

Läs hela opinionsartikeln från Dagens Samhälle

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18